• %
  8.4הסדר הישראלי הגדול (קשת 12)
 • 6.9%
  חדשות 12 - חג (קשת 12)
 • 5.6%
  הסדר הישראלי הגדול - הארוחה (קשת 12)
 • 4.8%
  אופירה וברקוביץ' (קשת 12)
 • 3.7%
  הפרלמנט של שאולי ש.ח. (קשת 12)