אז אמרו

כנגד כל הסיכויים

"החורף השנה הביא עמו לא רק את הגשם, אלא גם את הקור"

("הארץ", פתיח לכתבה קולינרית, 12.2.2020)

תגובות