אז אמרו

ראי הוזהרת

"הוליווד, לידיעתך: רחל שלמה מבת-ים בדרך אלייך"

(כותרת על שער המקומון "ידיעות בת-ים", 22.5)

תגובות