אז אמרו

רגע, יש עם זה בעיה?

"אני הייתי מו"ל של עיתון 'בקהילה'. במידה מרובה, המפלגות החרדיות היו קונות ממני שקט כל ערב בחירות. מה שהייתי מרשה לעצמי לכתוב במשך ארבע שנים, בערב בחירות לא הייתי כותב. למה? כי הם קנו נתח פרסום, וזה היה מותנה בכך שלא יתקפו אותם"

(העסקן החרדי דודי זילברשלג משיח לפי תומו; "מקור ראשון", 4.1.2013)

תגובות