אז אמרו

פלוס-מינוס

"ב"ה המדינה כבר קיימת חמישים שנה ואנו רואים שצבאנו הוא מן המעולים ביותר"

(הרב שלמה אבינר, "מקור ראשון", 3.7.14)

תגובות