אז אמרו

עולם הפוך

"למען הסר ספק, יובהר כי אף אחת מהחברות המוצגות לא משלמת תמורת הופעת מוצריה"

(באתר ynet חשו צורך להצהיר בפני הקוראים כי מדור ביקורות כלי הבישול אינו מתבסס על גביית תשלום מהיצרנים הנסקרים בו. 23.6.14)

תגובות