אז אמרו

דעת מיעוט

"בניגוד לרוב עמיתי, אני לא חושב שדכנר היה צדיק"

(בן כספית, "סופהשבוע", 1.4.14)

תגובות