לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

צ
צהובון
כינוי לעיתון שאינו איכותי, שמאפייניו הם עיסוק ברכילות, מין ושערוריות. ראו עיתונות צהובה