יום שלישי, 7 בינואר 2014
האוניברסיטה העברית בירושלים