יום שלישי, 22 באוקטובר 2013
המרכז הבינתחומי, הרצליה