יום שלישי, 20 באוגוסט 2019
הספרייה הלאומית, ירושלים