יום שלישי, 14 במאי 2019
אודיטוריום המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל-אביב