יום שני, 27 ביוני 2016
המרכז לאתיקה בירושלים, משכנות שאננים