יום רביעי, 29 ביוני 2016
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה