יום ראשון, 8 במאי 2016
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים