יום שלישי, 10 בנובמבר 2015
המרכז הבינתחומי, הרצליה