יום שישי, 13 בפברואר 2015
בית ההסתדרות, רח' ארלוזורוב 93 תל-אביב