בית-המשפט המחוזי בירושלים חייב את צה"ל לשלם הוצאות עתירת "הארץ" וכתבתו נעמי דרום, תוך מתיחת ביקורת על התנהלותו. העתירה באה בעקבות בקשה על-פי חוק חופש המידע שנגעה לשימוש יהודים בבתים שמצויים באחריות הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון.

עיתון "הארץ" עתר לבית-המשפט, באמצעות עורכות-הדין טל ליבליך וליאת ברגמן-רביד, כארבעה חודשים לאחר ששאילתה בנושא הוגשה למינהל האזרחי ביהודה ושומרון. במשך זמן זה לא התקבל המידע המבוקש, ולטענת "הארץ" אף לא הוארך כחוק מועד העברת המידע ולא נומק העיכוב בהעברתו.

בתגובת המדינה לעתירה, שהוגשה על-ידי עו"ד נעה אלשיך, ניתן למעשה מענה לבקשת חופש המידע, על סעיפיה השונים. "נראה כי העתירה התייתרה", כתבה באת-כוח המינהל האזרחי לבית-המשפט בסיום התגובה. "המשיבים מסרו את כלל המידע המבוקש כאמור לעיל. משכך מבוקש כי העתירה תימחק ללא צו להוצאות".

"אין גבול לעזות המצח של המשיבים", כתבו בתגובה באות-כוח "הארץ". "משך חצי שנה נדרשו העותרים לרדוף אחר המשיבים בבקשה שישיבו על-פי חוק לבקשתם [...] לפתע, עם הגשת העתירה, מצאו את הזמן, המשאבים והיכולות להשיב לשאלות שנשאלו. [...] לפיכך, בקשת המשיבים שלא להשית עליהם הוצאות היא בקשה עזת מצח".

השופטת נאוה בן-אור הורתה למחוק את העתירה, וחייבה את הצבא לשלם 5,000 שקל לעיתון עבור הוצאותיו. "מתברר כי ניתן היה למסור את המידע המבוקש לעיון העותרים בקלות יחסית, ולמנוע את הצורך בהגשת העתירה", כתבה בהחלטתה.

27918-10-13‏ ‏