דניאל מעוז, שהורשע ברצח הוריו ונידון לשני מאסרי עולם, יורשה להתראיין לתקשורת, כך פסק בשבוע שעבר השופט יואל עדן מבית-המשפט לעניינים מינהליים בבאר-שבע.

מעוז עתר לבית-המשפט לפני כשלושה חודשים, בעקבות פסילות חוזרות ונשנות של שירות בתי-הסוהר את בקשותיו לקבל אישור להתראיין לתקשורת. "במניעת העותר מלהתראיין, שם שב"ס את חופש הביטוי ללעג ומתנהל כמשטר אייתוללות באיראן", כתב מעוז בפנייתו לבית-הדין. "כל עדי התביעה והפרקליטות התראיינו לרדיו, לטלוויזיה, לעיתונות", אמר מעוז לבית-המשפט בדיון שנערך בחודש שעבר, "יש רק צד אחד שמונעים ממנו להתראיין".

שירות בתי-הסוהר, באמצעות עו"ד ירון שלמה, טען כי יש לאסור על מעוז להתראיין כיוון שערעורו על הרשעתו עדיין תלוי ועומד בפני בית-הדין העליון, ועל כן יש חשש להפרת הסוביודיצה. כמו כן נטען כי איסור הראיון נחוץ בשל "צורכי ביטחון". לפי השב"ס, היעתרות לבקשה "תהווה מדרון חלקלק לבקשות דומות אשר עלולות לשבש את הסדר והמשמעת בבית-הסוהר".

בדיון שנערך בעתירתו ציין מעוז כי הגיש בקשה להתראיין אצל העיתונאי אביעד גליקמן מחדשות ערוץ 10, אולם נענה בשלילה. גליקמן עצמו הגיש בקשה להצטרף כצד שלישי לעתירת מעוז. "גרסתו של הנאשם ברצח לא הוצגה בציבור על-ידיו ולכן מבקשת חדשות עשר להציג את גרסתו של דניאל מעוז", כתב גליקמן בפנייתו.

בית-המשפט דחה את בקשת חדשות ערוץ 10 להצטרף כצד שלישי לעתירה, אולם קיבל את העתירה עצמה. השופט עדן התייחס לטענות השב"ס בדבר פגיעה בהליך הערעור שבעליון וחשש משיבוש הסדר בבית-הסוהר, ופסק: "בחינת שיקולים אלו של המשיב, לשלול את אפשרות קיום הראיון, באספקלריה של המבחנים הישימים לפגיעה בחופש הביטוי, מביאה למסקנה כי לא מתקיים המבחן של קיום סכנה הקרובה לוודאי לפגיעה באינטרס ציבורי [...]".

לפי השופט עדן, "עסקינן בשאלה תיאורטית באם עצם קיום הראיון יש בו כדי סכנה ממשית וקרובה לוודאי לפגיעה בהליך המשפטי אשר עתיד להתקיים בעניינו של העותר, שהוא ערעור בבית-המשפט העליון. בהעדר תשתית ראייתית של ממש לתמיכה בכך, הרי שהתשובה לשאלה הינה שלילית. הראיון טרם התקיים, וודאי שלא ניתן לקבוע מסמרות לגבי ההנחה כי יש בו כדי לפגוע בהליך משפטי. כדי למנוע גם את החשש המועלה על-ידי המשיב לפגיעה כאמור ניתן להשתמש בכלי פיקוח ומידור מסוימים אשר ישמיטו את החשש לפגיעה כאמור, ואין מניעה כי ראיון יתקיים בפיקוח".

אשר לסכנה הבטחונית במקרה של אישור הבקשה, השופט עדן קבע כי "גם אותה אין בידי לקבל, נוכח עמימותה והעדר תשתית ראייתית להוכחתה. לא די בהעלאת הטענה באופן כללי, אלא יש להצביע כיצד יהיה בראיון כדי לפגוע בסדר ובמשמעת, ולאן יוביל אותו מדרון חלקלק נטען".

"אין מניעה כי ראיון יהיה מפוקח על-ידי המשיב באופן אשר יאפשר הגנה על אינטרסים ציבוריים חשובים המפורטים לעיל, עליהם מופקד המשיב", כתב השופט בהמשך פסק הדין. "אני מוצא את נקודת האיזון בין רצונו של העותר לקיים ראיון לבין הצורך בשמירה על האינטרסים הציבוריים האמורים, במתן אפשרות לקיום ראיון, בפיקוח ומגבלות אשר יהיה בהם כדי לאיין את החשש מפגיעה בהם. [...] המשיב רשאי לקבוע כי הראיון יתקיים בנוכחות נציג מטעמו, ואם מדובר בראיון טלפוני, אזי תוך שנציג המשיב ייקח חלק בשיחה. למשיב תהיה הזכות להפסיק את הראיון או לפסול כל אמירה אשר יהיה בה, לפי שיקול דעתו, כדי להקים סכנה קרובה לוודאי לפגיעה במי מהאינטרסים עליהם מופקד המשיב".

30999-09-13