"ועדת התוכן אינה דנה בימים אלה בלוח השידורים, אלא עוסקת בגיבוש עקרונות תוכנית עבודה לשנת 2013, ואין לדיונים אלה שום קשר למסמך של ועדת האתיקה", כך נמסר שלשום מרשות השידור, בתגובה לדיווח באתר זה כי יו"ר הרשות מסכל את קידום התיקון לקוד האתי של רשות השידור, שיבטל את האיסור הגורף על הבעת דעה של עיתונאים ויתאים את "מסמך נקדי" המיושן למציאות תקשורתית מודרנית.

מנהל קול-ישראל מיקי מירו (צילום: "העין השביעית")

מנהל קול-ישראל מיקי מירו (צילום: "העין השביעית")

אולם, ל"העין השביעית" נודע כי בניגוד לאמור בתגובת רשות השידור, ועדת התוכן אמורה לאשר היום תוכנית עבודה לשנת 2013 שבה התייחסות ספציפית לקוד נקדי ולסוגיית הבעת דעה בשידור. במסמך, שיצא בתחילת החודש מלשכת מנהל הרדיו מיקי מירו, ונושא את הכותרת "תוכנית עבודה לשנת 2013, קווי מתאר ללוח המשדרים החדש של קול-ישראל", נכתב בין היתר כך:

"הציבור מייחס אמינות רבה לחדשות קול-ישראל ורבים 'מכורים' לשידורי רשת ב' בשל הסגנון הענייני והייחודי, השילוב ההרמוני בין חדשות, אקטואליה, יהדות ומוזיקה. אנו דואגים לשמר זאת על-פי המורשת של מורנו ורבנו נקדימון רוגל ומשתכנעים מיום ליום באקטואליות ובתקפות של 'תדריך נקדי', בכך שלעקרונות המוצגים בו אין תחליף.

"אני משוכנע שכל ניסיון להתאים כביכול את כללי האתיקה למציאות ולהתיר לעובדי רשות השידור להביע עמדה, בדרך זו או אחרת, יגרום להרס השידור הציבורי ולא תהיה לו תקומה. רשת ב' תשרוד רק אם תמשיך להתנהל על-פי שיטות שהתגבשו במשך עשרות שנים ועל-פי 'חישוקים' החיוניים לנתב ככל האפשר את העובדים לעבודה עיתונאית מקצועית. [...] אמינותה של רשת ב' תאבד אם יתאפשר לשדרים להשתמש בכוחם לקדם מטרות של בעלי עניין, אם יפעלו במודע לקדם עניין הנתון במחלוקת ציבורית.

"העקרונות של נקדי תקפים גם לתוכניות האקטואליה ברשת ואין בהן מקום להבעת עמדה של המגישים עובדי רשות השידור. 'תוכנית אישית' של עובד/ת רשות פירושה סגנון אישי, דגש על נושאים מסוימים וכו'. תוכניות אישיות של מגישים מן החוץ הן סיפור אחר, אך גם בהן נדרשת שמירה על אופיו של השידור הציבורי, שידור שאינו פוגע בציבורים שלמים, מדויק ואמין. רשת ב' היא של כולם, אינה נחלה פרטית, ויפה כתב נקדי שהמיקרופון הוא ציבורי. כל ניסיון לערער זאת פוגע במהות של הרשות. הדברים נכתבו מעומק הלב, הם עלולים להיראות סיסמאות, אך לא כך הדבר - אלה עקרונות שמנהל חטיבת החדשות מאמין בהם ופועל במידת האפשר על-פיהם".

בעבר אכן פעל מירו כדי למחוק דעתנות וביקורתיות משידורי האקטואליה של קול-ישראל: הוא הורה לבטל קדימונים דעתניים של עיתונאי הרדיו, ניסה לפטר את עורכת התוכנית הביקורתית "סדר יום", החדיר "מגישים מאזנים" לתוכנית, ולאחרונה סגר את פאנל הפרשנים של ימי שישי.

כאמור, ועדת התוכן של רשות השידור עתידה להתכנס היום כדי לדון בתוכנית עבודה זו וצפויה לאשרה. אם אכן תאושר תוכנית העבודה שמצוטטת לעיל על-ידי ועדת התוכן, יקבל "קוד נקדי" אשרור ויהפוך מחדש לקוד אתי מחייב. מהלך זה יעצים את כוחם של מנהלי רשות השידור להורות לעיתונאים להימנע מהבעת דעתם בשידור, ואף לפסול לשידור תוכניות שבהן עיתונאים מותחים ביקורת על הממשלה או מביעים את דעתם עליה.

מרשות השידור נמסר: "ועדת התוכן קיימה דיון על עקרונות העבודה של תחנות קול-ישראל בלבד. בתוקף כך לא נערך כל דיון לגופה של תוכנית כל שהיא המשודרת ברדיו".