הנה עוד סיפור בלעדי בתמונות. תצלומים מהשטח, מהעיניים שלי אל שלכם. הנה בניין נטוש טרי, טירון, ירוק, ללא עשבים, ללא ריקבון, ללא התפוררות פיזית, רק סמלית. הכל שם, הבניין והתפאורה, זה רק העובדים, האנשים, שכאילו נשאבו במשאבה ענקית והתאדו. כמה מהאורות דלוקים וכמה מהמזגנים עדיין עובדים. חוויה הזויה למדי גם לי, שכבר אכלתי אלפי בניינים נטושים לארוחות בוקר. בית "מעריב" דומם וריק. הבניין ננטש באבחה אחת חדה. הנה המראות. הנה הסיפור כמו שראיתי אותו, איך שהתבוננתי בו בהשתאות. זה עצוב ("דממת בית 'מעריב' הריק – על נטישת בניין באבחה אחת חדה", מתוך הבלוג "נטוש", העוסק בצילום בניינים נטושים, 1.1.13).

sr-dslr-pt-maariv-081

sr-dslr-pt-maariv-086

sr-dslr-pt-maariv-088

sr-dslr-pt-maariv-092

sr-dslr-pt-maariv-094

sr-dslr-pt-maariv-095

sr-dslr-pt-maariv-096

sr-dslr-pt-maariv-097

sr-dslr-pt-maariv-098

sr-dslr-pt-maariv-103

sr-dslr-pt-maariv-105

sr-dslr-pt-maariv-107

sr-dslr-pt-maariv-110

sr-dslr-pt-maariv-111

sr-dslr-pt-maariv-112

sr-dslr-pt-maariv-124

sr-dslr-pt-maariv-127

sr-dslr-pt-maariv-128

sr-dslr-pt-maariv-130

sr-dslr-pt-maariv-135

sr-dslr-pt-maariv-136

sr-dslr-pt-maariv-137

sr-dslr-pt-maariv-138

sr-dslr-pt-maariv-139

sr-dslr-pt-maariv-141

sr-dslr-pt-maariv-142

sr-dslr-pt-maariv-145

sr-dslr-pt-maariv-146

sr-dslr-pt-maariv-148

sr-dslr-pt-maariv-150

sr-dslr-pt-maariv-151

sr-dslr-pt-maariv-152

sr-dslr-pt-maariv-153

sr-dslr-pt-maariv-154

sr-dslr-pt-maariv-155

sr-dslr-pt-maariv-156

sr-dslr-pt-maariv-157

sr-dslr-pt-maariv-159

sr-dslr-pt-maariv-161

sr-dslr-pt-maariv-162

sr-dslr-pt-maariv-163

sr-dslr-pt-maariv-164

sr-dslr-pt-maariv-165

sr-dslr-pt-maariv-167

sr-dslr-pt-maariv-168

sr-dslr-pt-maariv-170

sr-dslr-pt-maariv-171

sr-dslr-pt-maariv-172

sr-dslr-pt-maariv-173

sr-dslr-pt-maariv-174

sr-dslr-pt-maariv-175

sr-dslr-pt-maariv-177

sr-dslr-pt-maariv-183

sr-dslr-pt-maariv-184

sr-dslr-pt-maariv-187

sr-dslr-pt-maariv-188

sr-dslr-pt-maariv-190

sr-dslr-pt-maariv-191

sr-dslr-pt-maariv-193

sr-dslr-pt-maariv-196

sr-dslr-pt-maariv-198

sr-dslr-pt-maariv-199

sr-dslr-pt-maariv-200

sr-dslr-pt-maariv-201

sr-dslr-pt-maariv-202

sr-dslr-pt-maariv-203

sr-dslr-pt-maariv-204

sr-dslr-pt-maariv-207

sr-dslr-pt-maariv-210

sr-dslr-pt-maariv-212

sr-dslr-pt-maariv-213

sr-dslr-pt-maariv-216

sr-dslr-pt-maariv-220

sr-dslr-pt-maariv-222

sr-dslr-pt-maariv-223

sr-dslr-pt-maariv-224

sr-dslr-pt-maariv-228

sr-dslr-pt-maariv-229

sr-dslr-pt-maariv-189

סדרת התצלומים התפרסמה במקור בבלוג של שרון רז, "נטוש", ב-1 בנובמבר 2013, כשבועיים לאחר נטישת בית "מעריב" ופיזור המערכת והמחלקה המסחרית בין מגדל רובינשטיין הסמוך והגן הטכנולוגי בשכונת מלחה, ירושלים