ערוץ one חויב להעסיק מחדש את אור זילברמן, שאותו פיטר לאחרונה. השופטת קרן כהן מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו נעתרה אתמול לבקשת הסעד הזמני שהגיש ארגון העיתונאים של ההסתדרות, והורתה לערוץ להשיבו לעבודה לאלתר.

זילברמן פוטר ימים אחדים אחרי שוועד הפעולה הזמני שהוקם באתר ובערוץ one הודיע להנהלה על קיומו, תוך שהוא נוקב בשמו של זילברמן כאחד מחבריו. העילה לפיטורים, על-פי הנהלת האתר והערוץ, היתה שזילברמן שהה 80 דקות לאחר תום המשמרת במקום העבודה בלי לעבוד. זילברמן, טוענת ההנהלה, החתים את כרטיסו האישי בצאתו ובכך גזל ממנה תשלום (כ-50 שקל) שלא כדין. עוד טענה ההנהלה כי זילברמן שיקר בשימוע שנעשה לו ולא עבד ב-80 הדקות הללו כפי שהוא טוען.

"די בסמיכות זמנים בין ההודעה על ההתארגנות לבין בדיקת כרטיס הנוכחות של מר זילברמן והזמנתו לשימוע על מנת להעביר את הנטל אל כתפי המשיבה להוכיח כי לא קיים קשר בין ההזמנה לשימוע והפיטורים להודעה על ההתארגנות. מדובר בנטל משמעותי בו לא עמדה המשיבה", נכתב בהחלטה שניתנה היום.

לטענת השופטת כהן, מועד בדיקת כרטיס הנוכחות של זילברמן מעלה אף הוא ספקות באשר למניעי ההנהלה. "אין בגרסת המשיבה בנוגע לבדיקת כרטיס הנוכחות של מר זילברמן יום או יומיים לאחר שנשאר במשרדי המשיבה שמונים דקות לאחר תום המשמרת, ולא בסיום החודש בעת הכנת המשכורות, כדי לשכנע שמדובר בבדיקה אקראית של התנהלות מר זילברמן ולא בבדיקה יזומה בעקבות ההודעה על ההתארגנות ועל היותו אחד מחברי ועד הפעולה", כתבה.

אור זילברמן, חבר בוועד העובדים הזמני ב-one (צילום: "העין השביעית")

אור זילברמן, חבר בוועד העובדים הזמני ב-one (צילום: "העין השביעית")

עוד נקבע בהחלטה כי משלוח הזימון לשימוע ביום חמישי, בשעה 23:18, יום לפני ערב יום כיפור, הוא "מעשה קיצוני המחזק את טענת ההסתדרות בדבר הקשר בין ההתארגנות לבין התנהלות המשיבה בעניינו של מר זילברמן".

אם לא די בכך, בית-הדין מצא כי "נפלו פגמים מהותיים" בהליך השימוע שנערך לזילברמן. בין היתר מצוין כי הנהלת one סירבה לדחות את השימוע בכמה ימים כדי שהעובד יזכה לייצוג נאות, כי ההנהלה סירבה לבקשת הארגון לשלוח נציג מטעמו, כי לא הציגה בפני זילברמן את מלוא המידע שהיה ברשותה לגבי הטענות נגדו וכי לא אמרה לו מראש שהשימוע עלול להוביל לפיטוריו.

מעבר לכל הפגמים הללו קבע בית-הדין כי עצם ההחלטה לפטרו בשל החתמת כרטיס 80 דקות לאחר סיום המשמרת אינה מידתית. "גם אם נצא מנקודת הנחה כי אכן מר זילברמן לא עבד באותן שמונים דקות ולא אמר אמת במהלך השימוע, המשיבה לא שיכנעה כי הצעד שנקטה, דהיינו פיטוריו של מר זילברמן לאלתר, הוא מידתי בנסיבות העניין", נכתב בהחלטה. "[...] לא עלה בידי המשיבה לשכנע ברמה הלכאורית כי הליך הפיטורים של מר זילברמן נעשה כדין ומשיקולים ענייניים".

בית-הדין הורה על השבתו של זילברמן לעבודה באופן מיידי, עוד לפני בירור התובענה העיקרית שהוגשה מטעם ארגון העיתונאים, בשל אי-הכרת ההנהלה בוועד שהוקם. "אי-השבתו לעבודה עד למתן פסק דין סופי בתובענה עלולה לפגוע בהליך ההתארגנות ואף לסכלו", הוסבר בהחלטה.

17962-10-13