נסיונו של ארגון העיתונאים בישראל לארגן את עיתונאי קבוצת "ידיעות אחרונות" ממשיך להיתקל בקשיים מצד הנהלת גוף התקשורת ואגודת העיתונאים בתל-אביב. נשיאת בית-הדין הארצי לעבודה, נילי ארד, התבקשה לאחרונה על-ידי ארגון העיתונאים, השייך להסתדרות, להכריע כי הוא ארגון העבודה היציג בקבוצת "ידיעות אחרונות", ולא אגודת העיתונאים תל-אביב. טרם הדיון בסוגיה הפנתה ארד את הצדדים לגישור אצל שופט בית-המשפט העליון לשעבר יצחק זמיר.

לפני כשבועיים הודיע זמיר כי התקיימו שתי פגישות טרום-גישור עם הצדדים ואף הוצע להם נוסח של הסכם גישור, אולם בעוד שנציגי אגודת העיתונאים בתל-אביב הודיעו כי הסכם הגישור שהציע מקובל על האגודה, מטעם בא-כוחו של ארגון העיתונאים בישראל נמסר כי "ההסתדרות החליטה שלא להמשיך את הגישור בעניין הסכסוך הבינארגוני מול האגודה".

ארגון העיתונאים טען בפני הנשיאה ארד כי הגישור מול האגודה לא צלח, בין היתר "עקב חוסר תום לבה של האגודה". לטענת באי-כוחו של הארגון, עורכי-הדין מורן סבוראי, אמיר בשה וענת גוטמן-מרום, לאחר שבית-הדין הפנה את הצדדים לגישור, שלחה האגודה לכל עובדי "ידיעות אחרונות", באמצעות המייל של המעסיק, הודעה ובה התייחסות לדיון שהתקיים בבית-הדין לעבודה בצירוף טופס הצטרפות לאגודה והזמנה למלאו.

"נסיון האגודה לפנות כך לעובדים, במהלכו של הליך משפטי ולאחר שהצדדים הופנו לגישור, כאמור, תוך שימוש בתיבת הדוא"ל של המעסיקה ו'מעל לראשו' של הארגון, מהווה שבירת כלים", נטען מטעם הארגון. "[...] בנסיבות עגומות אלה, בעת שאין פרטנר אמיתי וענייני להליך גישור, נאלצה המבקשת להודיע כי היא חוזרת בה מנסיון הליך הגישור". נראה כי לנשיאה ארד לא תהיה ברירה אלא להכריע בסוגיית היציגות ב"ידיעות אחרונות".

 בדרך לבית-הדין הארצי לעבודה

בינתיים צפה ועלתה על פני השטח שאלת היציגות גם ב-ynet, אתר החדשות מבית "ידיעות אחרונות". ארגון העיתונאים הכריז כי הצליח להשיג את חתימותיהם של שליש מהעיתונאים באתר, אולם שוב נתקל בקשיים. תחילה סירבה ההנהלה להכיר בו כארגון יציג, כעת טוענות הנהלת ynet ואגודת העיתונאים כי האגודה היא הארגון היציג גם באתר.

לפני כשבועיים, ובעקבות הערת השופט דורי ספיבק מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, הגישו באי-כוחו של הארגון בקשה מתוקנת להכרה בארגון כבעל היציגות באתר. לבקשה זו צורף התקנון הרשמי של ארגון העיתונאים, שעד היום לא נחשף בפומבי.

להורדת הקובץ (PDF, 547KB)

הנהלת האתר, באמצעות עורכי-הדין אריאל שמר וענת בש, טענה כי יש לדחות את בקשת הארגון בין היתר משום שארגון העיתונאים הוא גוף ריק מתוכן וחסר חברים. לטענתה, כיוון שהארגון אינו דורש דמי חבר ממי שאינו מועסק בהסכם קיבוצי, העיתונאים שחברים בו למעשה אינם חברים בו. עוד נטען כי תקנון הארגון מאפשר צירוף של עובדים שאינם עיתונאים וכי כמה מטופסי ההצטרפות שהציג הארגון פסולים מסיבות שונות. כמו כן טענה הנהלת ynet כי הארגון הרשמי לעיתונאים בישראל הוא אגודת העיתונאים, ועל כן ראוי היה להודיע לו על טענת יציגות מטעם הארגון ולנהל את הדיון בבית-הדין הארצי, כסכסוך בין שני ארגוני עבודה.

אגודת העיתונאים בתל-אביב הגישה תגובה דומה לבית-הדין, וטענה בין היתר, באמצעות עורכי-הדין אילן בומבך ויריב רונן, כי היא "ארגון העובדים הפרופסיונלי היציג בכל מערכות העיתונים בישראל", לרבות באתר ynet.

"האגודה נושאת בתפקיד של ארגון עובדים יציג בענף העיתונות, וככזו היא מתנהלת בכבוד ובממלכתיות", נטען מטעם האגודה. "[...] על רקע דברים אלה, מוצאת לנכון האגודה להגיע להסכמות עם הבעלים של העיתונים ואמצעי התקשורת, ולא ליזום מלחמות מיותרות עימם. זאת, בניגוד מצער למבקש [ארגון העיתונאים], אשר רואה את ההצדקה העיקרית לקיומו בחתירה לחתימה על הסכמים קיבוציים 'אינסטנט', אשר אינם מביאים (לפחות במבחן התוצאה!) דבר וחצי דבר לעיתונאים".

עוד טענה האגודה כי היא "מתנהלת כארגון עובדים דמוקרטי המחויב לתקנון שלו ומקפיד מאוד לקיימו, ככתבו וכלשונו", בעוד שארגון העיתונאים פועל באופן לקוי, תוך "העדר מוחלט של הליכים דמוקרטיים פנימיים", כגון בחירות פנימיות ומוסדות מסודרים. כמו הנהלת האתר, כך גם האגודה מבקשת מבית-הדין האזורי להעביר את הדיון לבית-הדין הארצי, לצורך הכרעה שם בסוגיית היציגות.

22825-08-13
44297-08-13