לפי סקר "מעריב" (4.9.13), שיעור ההצבעה בבחירות המוניציפליות בירושלים יעמוד על 131% בציבור החילוני, 117% בציבור הדתי-לאומי ו-147% בציבור המסורתי. רק החרד"לים מסתפקים בשיעור הצבעה הגיוני של 82%.

סקר על הבחירות בירושלים. מעריב, 4.9.2013

סקר על הבחירות בירושלים. מעריב, 4.9.2013

•  תודות, אורן פרסיקו