אבנר הופשטיין ("סדרת שבי", 6.11.12) טועה. הייתי עוזב את זה, לולא עניתי להופשטיין על כל טענותיו בעניין הסדר הגישור עם נתניהו בפרשת "ביבי-טורס" כשהיינו ביחד בפאנל באילת. חשבתי שלפחות על הטעויות העובדתיות שלו הוא לא יחזור:

1. אני לא מנוע מלדבר על הסדר הגישור שהושג. אין שום התחייבות כזאת. האמת, הצד השני אפילו לא ביקש. דיברתי על זה ב"מה בוער" בגלי-צה"ל, דיברתי על זה בכנס באילת, אני כותב על זה פה ודיברתי על זה גם ב"גלובס טי וי". הופשטיין כותב שאמרתי בראיון ללי-אור אברבך ב"גלובס טי וי" שאני מנוע מלדבר על זה ההסדר. לא נכון. אברבך אמר בשידור שהוא התבקש לא להעלות את הנושא. אמרתי בתגובה שאני לא ביקשתי את זה, שערוץ 10 ביקש, מסיבות מובנות, ולי אין בעיה לדבר על הסדר הגישור. ואכן, גם בראיון הזה (אתם מוזמנים לצפות) דיברתי על הסדר הגישור. למה הופשטיין שב וטוען את זה אחרי ששמע בכנס באילת שטעה? אני מתקשה להבין.

2. אכן הסכמנו בהסדר הגישור לוויתור המפליג שבו אנחנו קובעים ש"ללא קשר לתביעות האמורות, ערוץ 10 יסקר את בני הזוג נתניהו באופן הוגן וענייני". מה הוויתור הגדול? לדעתנו, כך סיקרנו את בני הזוג עד ההסדר ונעשה זאת גם עכשיו. זו חובתנו כעיתונאים, בלי שום קשר להסדר, וכדי להבהיר שלא מדובר בהתחייבות חדשה, או כזאת שמותנית בהסדר, נכתב במפורש שזה ללא קשר לתביעות האמורות. איך מהאמירה הזאת, הברורה מאליה, הופשטיין מסיק שוויתרנו על משהו?

3. הופשטיין טוען שעשינו ויתור ענק בכך שאנחנו מאפשרים בהסדר לנתניהו לשוב ולתבוע בעתיד. לא נכון. נתניהו ורעייתו הגישו שתי תביעות על סך 4.5 מיליון שקל. נתניהו הודיע עם הגשת התביעה בכותרת ראשית ב"ישראל היום" שהפעם ילך עד הסוף (להבדיל מתביעה קודמת שהגיש על פרסום שלי ב-2008, שאותה משך מאוחר יותר).

4. זכותו של התובע למחוק את תביעתו. מה הופשטיין רצה שנעשה? שנגיד לנתניהו, לא, אל תמשוך את התביעה? האם נתניהו עשה זאת כמחווה לערוץ 10 בשעתו הקשה? האם הבין שעדיף לנהל את הוויכוח מעל במות ציבוריות ולא בית-המשפט? אין זה משנה.

המשמעות המשפטית של מחיקת תביעה היא שהתובע שומר לעצמו את הזכות לתבוע שוב בעתיד. הופשטיין כותב שבדרך כלל הסדרי גישור מעין אלו נעשים כשהתובע מתחייב לא להעלות שוב אותה תביעה והעיתונאי מוותר על כמה מטענותיו העיתונאיות. נכון, אבל אנחנו לא חזרנו בנו מפסיק בתחקיר. אם היינו מתנצלים על משהו, משלמים כסף, מבהירים, מתקנים או כל דבר כזה, אז ברור שהיינו דורשים סופיות של התביעה, אבל כיוון שלא עשינו אף אחד מהדברים האלה, אז ברור שאין לנו יכולת לדרוש מנתניהו להתחייב לא לתבוע שוב.