ג'וני דפ הוא כן ולא הפרש הבודד. עכבר העיר, 4.7.2013

• תודות: גלעד דננבאום