הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכים

תזכיר התאגדות שידורי קשת

תזכיר התאגדות שידורי קשת

תעודה לאיגודה ולרישומה של חברה פרטית, 26.2.93

תעודת התאגדות שידורי קשת, 26.2.93

תזכיר התאגדות שידורי קשת בע"מ (1), 26.2.93

תזכיר התאגדות שידורי קשת בע"מ (2), 25.2.93

פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין, 7.3.93

פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין, 29.3.93

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון, 4.8.93

בקשה לתיקון טעויות המופיעות ברישומי רשם החברות, 14.4.93

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 5.6.94

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 5.6.94

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 5.6.94

שטר תיקון משפטי, 19.7.95

הודעה בדבר הגדלת הון, 1.6.94

אישור בדבר רישום הגדלת הון, 19.6.94

הודעה בדבר הגדלת הון, 6.7.04

החלטה בעניין שינוי תזכיר והגדלת הון רשום, 6.7.04

הגדלת הון החברה, 1.8.04

תקנון שידורי קשת בע"מ, 7.7.08

שידורי קשת בע"מ, תיקון לתקנון, 12.1.99

החלטה מיוחדת של בעלי המניות, 12.1.99

אישור בדבר רישום החלטה מיוחדת, 12.1.99

תקנון שידורי קשת בע"מ, 27.1.05

תקנון שידורי קשת בע"מ, 19.6.06

שינוי תקנון, 3.9.08

תקנון שידורי קשת בע"מ

תקנון שידורי קשת בע"מ, 25.2.93

תקנון שידורי קשת בע"מ, 1.5.94

החלטה על תיקון תקנון החברה

פרוטוקול אסיפה כללית מיוחדת, 1.5.06

דו"ח שנתי, 10.4.95

דו"ח שנתי, 15.5.96

דו"ח שנתי, 10.11.97

דו"ח שנתי, 31.12.98

דו"ח שנתי, 6.10.99

דו"ח שנתי, 22.12.99

דו"ח שנתי של חברה פרטית, 22.2.07

דו"ח שנתי של חברה פרטית

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 17.5.05

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 21.6.05

כתב תיקון לאגרת חוב, 5.6.05

פרטי משכנתאות ושעבודים, 16.6.05

רישום ביטול מישכון, 3.7.05

דיווח על שינויים בהרכב בעלי המניות, 27.1.05

הודעה על מינוי מנהלים, 17.11.02

הודעה בדבר קבלת החלטה מיוחדת, 2.6.94

החלטה מיוחדת, 25.7.94

החלטה מיוחדת של בעלי המניות

פרטי משכנתאות ושעבודים

הודעה על כתובת משרד רשום או כל שינוי כתובת, 7.3.93

הודעה על כתובת משרד רשום או כל שינוי כתובת, 1.6.94

הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו, 19.2.02

רישום ביטול מישכון, 23.12.97

כתב יפוי כוח, 25.2.93

הצהרת עו"ד לפי פקודת החברות, 25.2.93

הודעה על עדכון תזכיר, 20.12.04

מניות

בעלי המניות והמניות שברשותם

ד"וח הקצאת מניות, 6.9.93

הודעה על העברת מניות, 29.3.93

דו"ח הקצאת מניות, 10.7.94

בעלי המניות והמניות שברשותם, 14.11.97

הודעה על העברת מניות, 4.7.99

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 27.1.05

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 29.1.06

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 23.4.06

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית (הודעה מתוקנת), 23.4.06

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 25.6.07

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 21.7.08

העברת מניות, 21.7.08

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 7.3.10

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית, 29.4.10

שינויים בהרכב הדירקטוריון

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 7.3.93

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 29.3.93

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 13.5.93

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 17.3.94

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 17.3.94

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 1.6.94

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 2.1.95

הודעה על סיום כהונת דירקטור, 4.1.95

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 4.9.95

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 18.8.97

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 3.12.97

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 29.12.97

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 2.4.98

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 11.7.99

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 27.9.99

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 7.11.99

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 22.3.00

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 11.9.00

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 16.10.01

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 4.11.02

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 2.2.03

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 1.8.04

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 27.1.05

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 28.6.05

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 1.1.07

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 18.6.07

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 28.2.08

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 24.9.08

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 22.9.09

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 8.3.10

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 29.4.10

מסמכים נוספים

הסכם לייסוד והפעלת ועדת המדרוג לשידורי טלוויזיה (1995) והסכם הארכה (2014) – רשות השידור, רשת, קשת, הרשות השנייה, הטלוויזיה החינוכית, ערוץ 10, איגוד השיווק הישראלי ואיגוד חברות הפרסום

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il