עיתונאי "ידיעות אחרונות" לשעבר, יריב לוין, שהגיש תביעה בטענה לעושק ומרמה לאורך שנות העסקתו, מוסיף ומעלה טענות נגד חברת ידיעות-תקשורת. כעת טוען לוין כי החברה מנסה לפגוע ביושרו כדי להימנע מלשלם לו את המגיע לו, וכי הגישה לבית-הדין מסמך מזויף.

בתחילת השנה הגיש לוין, לשעבר כתב "ידיעות השרון", תביעה נגד החברה, ודרש פיצוי של 400 אלף שקל בגין מה שהגדיר, בין היתר, כ"מרמה, עושק, סחיטה, ניצול, גזל, חזירות". לפני כשבועיים הגיבה ידיעות-תקשורת לתביעה וטענה, באמצעות עורכי-הדין אשר סלע ושלומי אלעד, כי אחד המסמכים שצירף לוין לכתב התביעה אינו המסמך המקורי, ונוספו לו מלים שמעגנות כביכול את זכויותיו של לוין.

בשבוע שעבר השיב לוין על תגובת ידיעות-תקשורת, הכחיש כי צירף מסמך מזויף ואף האשים את הנתבעת במעשה זה. לדבריו, "על מנת להטעות את בית-המשפט הנכבד", הגישה ידיעות-תקשורת העתק מכתב מסוף דצמבר 2006, אך הציגה אותו כמכתב מתחילת אותו חודש. מכאן, לדבריו, הפער בין המכתב שהגיש הוא לבית-הדין לבין המכתב שהגישה ידיעות-תקשורת.

זאת ועוד, לוין טוען כי העתק תלוש משכורת שלו מספטמבר 2012, שצורף לתגובת ידיעות-תקשורת, "הוא מזויף, משופץ ולא אותנטי". הפער בין שני התלושים נוגע למספר ימי החופשה שעמדו לזכות לוין. לפי התלוש שברשותו, היתה לו יתרה של 74.25 ימים. לפי התלוש שהציגה ידיעות-תקשורת, יתרתו עמדה על 72.25 יום בלבד.

לוין צירף לתשובתו את התלוש שלדבריו הוא המקורי, וצירף גם העתק של התלוש המצוי במשרדו של מנהל "ידיעות השרון". כדי לבסס את טענתו מציין לוין כי על ההעתק התלוש ממשרדי "ידיעות השרון" חתמה לבקשתו הנהלת העיתון בחותמת "נאמן למקור", וזאת במועד ש"לאחר הגשת ההעתק המזויף לבית-המשפט".

19886-01-13