חברי וראשי האגודה לזכות הציבור לדעת, ועדת השיפוט, קהל נכבד.

ייחודו של "העין השביעית", שקם לפני 16 שנה, כבמה עיתונאית לדיון ולביקורת בנושאי עיתונות ותקשורת, הוא בהיותו חלק אורגני מן המכון הישראלי לדמוקרטיה וביכולתו לפעול כגוף בלתי תלוי. בשנות קיומו – הן ככתב-עת מודפס והן כמגזין מקוון – נמשכת המהפכה התקשורתית במלוא עוצמתה ובמלוא השלכותיה על העולם כולו, וכמובן עלינו אנו.

מי שיבדוק את האופן שבו באה לביטוי המהפכה התקשורתית – בחוקי המדינה, בתקנוני האתיקה, במנגנוני הרגולציה, במבני הבעלות על ארגוני עיתונות ותקשורת – יגלה כי מעט מאוד השתנה. הכוחות המסדירים, המגבילים, המרסנים – אלה שאיבדו את הבעלות על המידע והידע ועל מנגנוני הפצתו – פועלים במרץ לעכב את המהלך ולרסנו.

הזכויות הבסיסיות – הזכות לדעת, חופש הביטוי, חופש העיתונות – טרם זכו אצלנו להכרה מלאה. רשויות החקיקה, השפיטה, הביצוע, ממשיכות לדבוק בקביעוֹת שאבד עליהן הכלח. אף כי כולנו מקושרים זה לזה במרחב המוצף במידע, רבים בו המקלטים האפלים. ידע הוא כוח, ולמחזיקים בו קשה לשחרר.

עדיין מהלכים בינינו פקידים שתפקידם לפקח, רגולטורים שנדרשים לרסן, מחוקקים שתמיד יגבילו, שרים שממנים עורכים עיתונאים בכלי התקשורת הכפופים למשרדיהם. החוק הפלילי עדיין מופעל בשירות הנוטים להיעלב, גם אם אלה אינם פשוטי העם הזקוקים להגנה, אלא משרתי ציבור בכירים ואילי הון.

ערכי הזכות לדעת בעולם החדש, גם הם משתנים. היום ברור לכל שאין עיתונות אובייקטיבית, והזכות לדעת מתגלמת היום במושג שקיפות. אנו שואפים למצב שבו העיתונות, כמו המציאות, תהיה שקופה, ככל שניתן להיות. מושג אחר, שהיינו רגילים לעסוק בו בקשר לעיתונות המוסדית, האיזון, גם הוא איננו עוד. אם אובייקטיביות היתה ניסיון נואש לייצר סרגל אמצע המגדיר את מה שמצדדיו כהטיה, היום ברור כי לכל שימוש במידע יש מניע, ולכל פיסת מידע יש כיוון – ועל כל צרכן תקשורת לקחת זאת בחשבון. אוּריינות תקשורת היא אחד הערכים שאנו מנסים לטפח בימים אלה.

כש"העין השביעית" הופיע, היו ארגוני העיתונות עדיין במלוא כוחם, ותפקיד הביקורת היה להיאבק בכוחנות ובניצולה לרעה. היום המצב הוא אחר. מוסדות העיתונות נחלשים בקצב מדאיג, והצורך העיקרי הוא להגן על ערכי העיתונות ולשמור את הרוח העיתונאית במעבר מבתי-הדפוס ומערוצי השידור אל המרחב המקוון.

"העין השביעית" רואה עצמו היום כמסייע בחיפוש דרכים חדשות והגדרות חדשות להתמצאות והתנהלות בעולם החדש. "העין השביעית" רואה בגולש, הקורא, הצופה, המאזין, את גיבורי הדור הבא. אנשים שיידעו לבחור ולשפוט בעצמם את טיב המידע וסוג הידע שיעשיר את תפיסת עולמם.

תודתנו לאגודה לזכות הציבור לדעת ולחבר השופטים שמצא אותנו ראויים לפרס. לא פרסים אנו מבקשים, אלא קשב, ופתיחות. תודה למכון הישראלי לדמוקרטיה ותודה לצוות המצוין של כותבי ועורכי "העין השביעית", לעורך האתר שוקי טאוסיג, לחברי המערכת אורן פרסיקו, רחל פרץ ואיתמר ב"ז, לבעלי הטורים הטובים בתחומם והטובים בכלל – ובראשם למייסד המפעל המיוחד הזה ולעורכו עד לאחרונה, חברי ועמיתי עוזי בנזימן.

דברים לטקס קבלת הפרס מהאגודה לזכות הציבור לדעת, תל-אביב, 10 במרץ 2013