בזמן שניגריה צועדת לקראת החלת חוק חופש המידע, בהולנד חושבים מחדש על האופן שבו מיושם החוק הקיים. שר הפנים ההולנדי מקדם בימים אלה הגבלות חדשות על חוק חופש המידע. לטענתו, החוק גורם להוצאות ממשלתיות כבדות ומנוצל לרעה על-ידי עיתונאים. כך מדווח האתר ההולנדי בשפה האנגלית "דץ' ניוז".

חוק חופש המידע ההולנדי מעניק לאזרחים את הזכות לגישה למסמכים ממשלתיים, ובכך מאפשר לעיתונאים גישה למידע נרחב על החלטות ומדיניות הממשלה. שר הפנים טוען כי עשרות עובדי ציבור מועסקים ללא הפסקה במענה על שאלות וסיפוק מסמכים ממשלתיים לציבור בכלל ולעיתונאים בפרט.

במסגרת ההגבלות החדשות, מעניקי השירות יורשו לסרב לבקשות "בלתי ראויות" לחשיפת מידע, וכן יורשו לצמצם את היקף החיפוש לאחר התייעצות עם מבקש המידע.