ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לא נוהגים בנדיבות בכמות המילים הנמסרות לציבור בנוגע לטיפול בתלונות רבות על התבטאויותיו הגזעניות, הבוטות והאלימות של שדרן רדיו ירושלים אלעד עמדי. בתגובה לפניות "העין השביעית" מוסרים ברשות רק כי הדבר "בבחינה", לאחרונה חדלו מלמסור אף תגובה זו.

לכן, מטעם "העין השביעית" הוגשה בקשת חופש מידע לרשות השנייה כדי לגלות אילו סנקציות הוטלו על רדיו ירושלים, אם בכלל, ובשל אילו אמירות של עמדי. לרשות עומדים על פי החוק 30 יום להגיב לבקשה, והיא אף יכולה לבקש הארכה של 30 ימים נוספים אם לדעתה איסוף המידע המבוקש מצריך זמן ומשאבים רבים יותר.

הרשות השנייה מוסמכת מכוח חוק לאכוף את תנאי הזיכיון או הרישיון של כלי התקשורת שתחת פיקוחה: ערוצי הברודקאסט בטלוויזיה המסחרית ותחנות הרדיו האיזורי, שרדיו-ירושלים היא אחת מהן. סעיף 46 ג' לחוק הרשות השנייה מגדיר "חובות כלליות" של בעל זיכיון. ביניהן ניתן למצוא איסור על שידור שיש בו "הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני-אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח-חיים או מוצא".

בעוד הרשות ממאנת לחשוף אם וכיצד תטפל בעמדי על פי חוק, קיים ערוץ מקביל ברשות בדמות נציב קבילות ציבור. הנציב, דוד רגב, מתייחס מדי פעם במכתבי תשובה לחלק מהתלונות הרבות שנשלחות בעניינו של עמדי. עמדתו אינה מחייבת את הנהלת הרשות ואין לה שום משמעות מעשית, אולם יתכן כי ניתן ללמוד ממנה על הלך הרוחות ברשות.

כך למשל בתחילת החודש דיווחנו על תשובה שהעניק רגב לתלונה על קריאתו של עמדי "לטפל" בסגל הבכיר של האוניברסיטה העברית משום שהוא "שמאל קיצוני מסוכן". רגב קבע כי הדברים "חסו במסגרת חופש הביטוי והיצירה ולא מצאתי כי הם היו מבזים ומשפילים", והוסיף אמירה חסרת טעם לפיה בכירים באוניברסיטה התבטאו גם הם באופן קשה. רגב קבע כי גם קריאה "להחליף את השופטים" משום שפסקו נגד שוטרת מג"ב שהתעללה בפלסטינית, אינה "מבזה או משפילה".

לאחרונה התייחס רגב גם לאיומים של עמדי לא כלפי שופטים או פרופסורים, אלא כלפי מבקריו. במכתבים ששלח בתגובה לתלונות נוספות על אמירות של עמדי, בין השאר של פעיל הימין שי גליק, התייחס רגב לאיום שהפריח השדרן בתוכנית מהחמישי ליולי. בשיחה עם מאזינה העובדת בבית חולים אמר עמדי: "אם תדעי מה רוצים לעשות לי מספר אנשים מסוימים ששייכים לפוזיציה מסוימת, היית מבינה שאני צריך בית חולים צמוד אלי. אבל אין פחד - כי כשאני אכנס לבית חולים, יהיו איתי אורחים לידי גם".

לפי רגב, כלל לא מדובר באיום אלא בהזמנה לבבית. "מהאזנה לקטע המלא ניתן לפרש את דבריו של השדרן במספר צורות", הוא כותב, "כך למשל ניתן לפרש את דבריו לפיהם הוא התכוון שיש לו הרבה תומכים – שיגנו וישמרו עליו אם יגיע לבית חולים. והמאזינה מסכמת 'יש לך הרבה תומכים'".

בניגוד לקביעתו של רגב, העגה העבריינית למשמע של עמדי ברורה למדי, ואף חוזרת על עצמה. כך למשל בתוכנית ששודרה ב-13 ליולי, בשתי הזדמנויות נפרדות, התייחס עמדי למבקריו באמירה: "תהיו טובים, או תהיו זהירים". למרות זאת, רגב מתעקש כי "כל אחד יכול לפרש את הדברים כרצונו".

"ככלל מביע השדרן אלעד עמדי את עמדתו במסגרת חופש הביטוי והצירה המוקנים לו ועל פי שיקול דעתו", כתב רגב ביחס לשאר אמירותיו הבוטות של עמדי, אם כי לא ברור לגמרי מהמכתב לאילו אמירות הוא מתכוון. האם על פי תפיסת הרשות אמירות מהסוג שמפזר עמדי דרך קבע בתוכניתו, שכוללות גידופים של ערבים, החפצה בוטה של נשים, איומים על מבקרים ועוד ועוד - הן הבעת עמדה לגיטימית?

"במקרים בהם נמצא בעבר כי אמירותיו היו פוגעניות, מבזות או משפילות, נקטה הרשות השנייה בצעדים נגד הגורם המשדר", הוסיף רגב במכתב, "בחלק מהמקרים אף נקטה הנהלת התחנה שבה משדר עמדי בצעדים מיוזמתה ובחלקם אף הושעה השדרן מעבודתו בשל חלק מאמירותיו".

אם כן, מדבריו של רגב במכתב עולה כי הרשות נקטה בעבר צעדים נגד רדיו ירושלים, אך לא ברור אם הוא מתכוון להליך ההפרה שנפתח ואז הוקפא, בעקבות איומיו של עמדי נגד אוהדי הפועל ירושלים, או שישנם הליכים נוספים שלא נחשפו לציבור. מאחר שהרשות מסרבת למסור לציבור מידע בעניין, ניאלץ לחכות לתשובתה על פי חוק חופש המידע.