מנחה: אורן פרסיקו

משתתפים:
אור-לי ברלב
גיא רולניק, "דה מרקר"
עו"ד שחר בן-מאיר
שחר גינוסר, התנועה לאיכות השלטון

אור-לי ברלב מדברת בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדה: שחר גינוסר, עו"ד שחר בן-מאיר, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

אור-לי ברלב מדברת בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדה: שחר גינוסר, עו"ד שחר בן-מאיר, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

שחר גינוסר מדבר כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: עו"ד שחר בן-מאיר, אור-לי ברלב, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

שחר גינוסר מדבר כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: עו"ד שחר בן-מאיר, אור-לי ברלב, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

שחר גינוסר מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: עו"ד שחר בן-מאיר, אור-לי ברלב, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

שחר גינוסר מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: עו"ד שחר בן-מאיר, אור-לי ברלב, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

גיא רולניק מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: שחר גינוסר, עו"ד שחר בן-מאיר, אור-לי ברלב והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

גיא רולניק מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: שחר גינוסר, עו"ד שחר בן-מאיר, אור-לי ברלב והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

עו"ד שחר בן-מאיר מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: שחר גינוסר ואור-לי ברלב (צילום: "העין השביעית")

עו"ד שחר בן-מאיר מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: שחר גינוסר ואור-לי ברלב (צילום: "העין השביעית")

עו"ד שחר בן-מאיר מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: שחר גינוסר, אור-לי ברלב וגיא רולניק (צילום: "העין השביעית")

עו"ד שחר בן-מאיר מדבר בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדו: שחר גינוסר, אור-לי ברלב וגיא רולניק (צילום: "העין השביעית")

אור-לי ברלב מדברת בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדה: שחר גינוסר, עו"ד שחר בן-מאיר, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

אור-לי ברלב מדברת בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022. לצדה: שחר גינוסר, עו"ד שחר בן-מאיר, גיא רולניק והמנחה אורן פרסיקו (צילום: "העין השביעית")

שחר גינוסר ושחר בן-מאיר, כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף" ספריית בית אריאלה, תל אביב 7.1.2022 (צילום: יאיר גיל)