מנחה: עידן רינג

משתתפים:
ד"ר יובל דרור
עודד ירון, "הארץ"
פרופ' ענת בן-דוד, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר תומר שדמי, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית

המנחה עידן רינג עם הפאנליסטים עודד ירון, ד"ר תומר שדמי, פרופ' ענת בן-דוד וד"ר יובל דרור. כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022 (צילום: "העין השביעית")

המנחה עידן רינג עם הפאנליסטים עודד ירון, ד"ר תומר שדמי, פרופ' ענת בן-דוד וד"ר יובל דרור. כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022 (צילום: "העין השביעית")

ענת בן-דוד, יובל דרור, תומר שדמי ועידן רינג, כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף" ספריית בית אריאלה, תל אביב 7.1.2022 (צילום: יאיר גיל)

יובל דרור ועידן רינג, כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף" ספריית בית אריאלה, תל אביב 7.1.2022 (צילום: יאיר גיל)

עודד ירון, ד"ר תומר שדמי ופרופ' ענת בן-דוד בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022 (צילום: "העין השביעית")

עודד ירון, ד"ר תומר שדמי ופרופ' ענת בן-דוד בכנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022 (צילום: "העין השביעית")

הפאנליסטים ד"ר תומר שדמי, פרופ' ענת בן-דוד וד"ר יובל דרור עם המנחה עידן רינג. כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022 (צילום: "העין השביעית")

הפאנליסטים ד"ר תומר שדמי, פרופ' ענת בן-דוד וד"ר יובל דרור עם המנחה עידן רינג. כנס העיתונות העצמאית של "העין השביעית" ו"שקוף", ספריית בית אריאלה, תל-אביב, 7.1.2022 (צילום: "העין השביעית")