הוועדה לבחינת שאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין ובהחלטות של בתי המשפט ולעיון בתיקי בית המשפט, בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימ') יצחק אנגלרד, הוקמה על ידי שר המשפטים, במטרה לבחון את מכלול השאלות הקשורות באזכורם של פרטים מזהים בפסקי דין ובהחלטות של בתי המשפט, בהתחשב בפרסומם של מסמכים אלו במאגרים משפטיים ובאתרי אינטרנט.

הועדה מזמינה את הציבור הרחב, להביע את עמדותיו בכתב, בסוגיות השונות אשר קשורות בתחום עיסוקה. את העמדות יש לשלוח עד ליום, כ"ב באדר תשע"ג, 4.3.13, אל הכתובת הבאה: הנהלת בתי המשפט, הלשכה המשפטית רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464