עמותת הצלחה הגישה לרשות התחרות התנגדות להחלטה לפטור את אתר ynet בקנס קטן יחסית, אחרי שהונתה לכאורה את הרשות.

כפי שפורסם ב"עין השביעית", באוקטובר 2019 הודיעו חברות הפרסום הסמוי טאבולה ואאוטבריין על כוונתן להתמזג. המיזוג מעולם לא יצא לפועל, אך במהלכו ניסתה חברת טאבולה להשפיע באמצעים פסולים על רשות התחרות, ובקבוצת "ידיעות אחרונות" התגייסו לסייע לה ולהוליך בכחש את המדינה.

תחילה התנגדה ynet למיזוג, כמו אתרים אחרים, משום שהמיזוג היה מגביר את כוחן של חברות הפרסום ומחליש את זה של האתרים, אולם לאחר מכן הפכו ב-ynet את עמדתם והגישו מכתב התומך במיזוג. בחקירה פלילית שפתחה רשות התחרות התגלה כי המכתב היה פרי שיתוף פעולה אסור בין ynet וטאבולה, שאף אישרה את ניסוחו. עובדה שהוסתרה מהמדינה. עוד התגלה כי ב-ynet לא מסרו תכתובות ווטסאפ בין הצדדים.

למרות זאת, ברשות התחרות החליטו לסיים את ההליך בלא כתבי אישום ולפטור את החברות בקנס בלבד. טאבולה נקנסה בחמישה מיליון שקל ו-ynet במיליון. סכומים זעירים ביחס למחזור הכספי של החברות ולפי הערכות אף קטנים ביחס לרווח של השתיים משיתוף הפעולה המסחרי ביניהם. על הקנס לטאבולה הוכרז לפני מספר חודשים, וכעת הוכרז על הקנס ל-ynet וניתנה ארכה של חודש להגשת התנגדויות לפני החלטת ביהמ"ש בעניין.

היום הוגשה התנגדות כזו. את ההתנגדות הגיש בשם הצלחה עו"ד שחר בן-מאיר. היועץ המשפטי של עמותת הצלחה הוא עו"ד אלעד מן, יו"ר עמותת העין השביעית.

עו"ד בן-מאיר טוען בשם הצלחה כי "יש לקבוע כי המדובר במעשה חמור מאין כמוהו בהיבטים שונים". זאת בשל עצם שיתוף הפעולה האסור בין טאבולה ו-ynet, ובשל ההסתרה של שיתוף הפעולה מרשות התחרות.

עו"ד בן-מאיר מתייחס גם לנוסח ההחלטה של רשות התחרות כי תסתפק בקנס בלבד לאתר ynet, לפיה ב-ynet לא יודו בעבירה אלא רק כי לא הבינו שהיה עליהם לגלות לרשות את האמת מאחורי המכתב ששלחו:

"אין המדובר רק בכך שהרשות ביקשה מידע ומשום מה ידיעות אינטרנט [החברה המפעילה את אתר ynet; ש.ט] 'שכחה' או לא הבינה כי עליה למסור איזה מסמך משני ושולי כזה או אחר, שנכלל במסגרת דרישת הנתונים והמידע, אלא למעשה, לא גולו לרשות מסמכים ותכתובות שקיימה ידיעות עם מבקשת המיזוג, המהווים לכשעצמם הפרה של הוראות חוק התחרות הכלכלית. במילים פשוטות ועל פני הדברים, אין עסקינן ב'שכחה' או ב'השמטה' אלא עסקינן בביצוע עבירה של שיבוש פעולתה הרגולטורית של הרשות".

לפי ההתנגדות, הימנעות מהליך פלילי והטלת קנס (עוד כזה שישולם ב-12 תשלומים, מציין עו"ד בן-מאיר), לוקה ב"חוסר סבירות ומידתיות" ו"אינה עומדת באמות המידה הראויות", כפי שנקבעו למשל בערעור על פסק הדין בפרשת ויסות המניות:

"בבואה לגזור את דינם בביצוע מעשים אלה ראתה לנגד עיניה [שופטת המחוזי מרים נאור; ש.ט] את אלה שהגדירה אותם כ'רמאים הקטנים' שעשו מעשים חמורים פחות והסבו נזק מועט בהרבה ובכל זאת נענשו בחומרה כדי לעקור תופעות שליליות ומזיקות אלה מחיי החברה ומחיי המסחר והכלכלה במיוחד".

עו"ד בן-מאיר כותב עוד כי "מדובר בהתנהלות חמורה שבמהותה היא קרובה ודומה לעבירה של שיבוש הליכי משפט או המהלך התקין של עבודת הרשות", ומציין כי עם חשודים אחרים, חלשים וקטנים יותר, הרשות מצאה לנכון למצות את הדין.

לסיכום דורש מכתב ההתנגדות כי סכום הקנס שיוטל על ynet יהיה לפחות זה שהוטל על טאבולה: חמישה מיליון שקל, וכי יבוטל הפטור שניתן למנהלי ynet. לחילופין, דורש המכתב כי החברה המפעילה את ynet ונושאי המשרה בה יועמדו לדין פלילי.

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 336KB)