"ישראל היום", 19.3.2021

• תודה, The mighty Freedom Agent