משרד ראש הממשלה חדל לתעד חלק משיחות הטלפון של בנימין נתניהו בחודש ספטמבר 2017, זאת בעקבות החלטת העליון לאלץ את ראש הממשלה לחשוף את היקף שיחותיו עם בכירי "ישראל היום".

במכתבים ששיגר בשבוע שעבר משרד ראש הממשלה לעיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר ולעו"ד שחר בן-מאיר הודיעה הממונה על חופש המידע במשרד כי מועדי שיחותיו של נתניהו עם מייסד ומממן "ישראל היום" שלדון אדלסון ועם עורכיו הראשיים עמוס רגב ובועז ביסמוט תועדו עד ספטמבר 2017 בלבד.

במשרד ראש הממשלה הסבירו כי "תיעוד קיומן של שיחות טלפון מהסוג האמור נעשה עד לחודש ספטמבר 2017 בלבד, מטעמים של יעילות ונוחות ומבלי שהייתה קיימת חובה שבדין לתיעוד כאמור". שקד פרידריך-לבטוב, הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה, לא מציינת במכתבה מה הסיבה שבגינה הוחלט לוותר על היעילות והנוחות שהביא עמו התיעוד כפי שהתבצע עד ספטמבר 2017, אולם מועד שינוי הנוהל יכול לספק את התשובה.

חודש לפני ההחלטה להפסיק לתעד את מועדי שיחותיו של נתניהו עם בכירי "ישראל היום", באוגוסט 2017, קיבל בית-המשפט העליון את העתירה שהגיש דרוקר באמצעות עורכי-הדין יונתן ברמן ואורי אדלשטיין וחייב את נתניהו להעביר לעיתונאי את מועדי השיחות שקיים עם אדלסון ורגב בין פברואר 2012 ועד פברואר 2015. המידע שנתניהו אולץ להעביר חשף קשרים הדוקים בינו למייסד העיתון ועורכו הראשי.

דרוקר הגיש בעקבות פסק הדין בקשת חופש מידע נוספת, במסגרתה הוא דורש לקבל את כל מועדי השיחות בין נתניהו לבכירי "ישראל היום" בין פברואר 2015 ועד מועד המענה, אך הפסקת תיעוד השיחות תפגע ישירות במידע שהוא צפוי לקבל. כעת, גם אם במשרד ראש הממשלה יענו בחיוב לבקשת חופש המידע הנוספת של דרוקר, המידע על השיחות פשוט לא יהיה קיים מעבר לספטמבר 2017.