יוני שר מהראל ושמואל אשל ממנורה-מבטחים הם נציגי מחזיקי האג"ח המוסדיים של תאגיד דלק שבשליטת יצחק תשובה. לנוכח אי-יכולתה של החברה לשלם את חובות העתק שלה השניים יכולים לחשב מסלול מחדש, להבטיח את טובת החוסכים, להעמיד את חובה של קבוצת דלק לפירעון מיידי, להגיש לבית המשפט בקשת פירוק, להשתלט על דלק, למנות לה מנהלים מקצועיים, לשקמה ולהשיב לחוסכים את מלוא כספם.

במקום זאת הם חתמו אתמול על הסכם כניעה מביש. הנה הצעה עבור העיתונאים המסקרים את התחום, לשאלות עבור האנשים המשקיעים את כספנו:

1. מדוע אתם נותנים הזדמנות נוספת לאדם שהשמיד לנו מיליארדי שקלים כבר 4 פעמים? (גרין, דלק נדל"ן, תמר פטרוליום, קבוצת דלק).

2. מדוע אתם סבורים שגיוס של 400 מיליון שקלים יספק עבור קבוצה שחייבת סכום גדול פי 20?

3. מדוע אתם עדיין מאמינים שתשובה יצליח לגייס 400 מיליון שקל בהנפקה, כאשר השווי הכלכלי של הקבוצה הוא לכל היותר אפס עגול?

4. מדוע אתם עדיין מאמינים שתשובה יצליח לגייס את המנה הראשונה של 200 מיליון שקלים בהנפקה, כאשר זו נדחית כבר שלוש פעמים מחוסר הצלחה?

5. האם הכישלונות החוזרים ונשנים בהנפקת מניות הקבוצה לא מדליקים לכם אורות אדומים מהבהבים?

6. מדוע אתם לא דורשים מתשובה להכניס יד עמוק לכיס האישי ולהביא מיליארד שקל ויותר מהבית, שהרי נטל לעצמו בשנים האחרונות דיבידנדים בסכומים גבוהים אף יותר?

7. מדוע אתם סבורים שתשובה יצליח להקדים ולסלק את חובות הקבוצה לבנקים, כך שאי פעם תוכלו לקבל את הביטחונות שהוא מבטיח לכם במתק שפתיים? בדקתם מה יהיו המקורות לסילוק המוקדם?

8. מדוע אינכם רואים את ניגוד העניינים של תשובה, שצריך להציף כספים מעלה כדי לשרת את חובותיו האישיים ולצורך זה חייב לשמור על שליטתו בקבוצה, אך מאידך לא מסכים להזרים לה סכומים מהותיים ואף יהדוף מסיבה זו כל עסקה אפשרית עם ענק אנרגיה בינלאומי?

9. מדוע אינכם רואים את ניגוד העניינים של תשובה שחייב לבנקים גם אישית וגם דרך חברות בשליטתו ועלול להגיע עם הבנקים להסדרים על חשבון המחזיקים?

10. מדוע אתם מאמינים לתשובה שמוכר נכסים בשליטתו, כי הוא נותן גילוי נאות מלא ולא מעביר בהסתר חלק מהתמורה לכיסוי חובותיו הפרטיים העצומים?

11. מדוע לא דרשתם לקבל כל בטוחה מהותית, עד ליום בו תשובה יממש את חלומו ויקדים את פירעון חובות הקבוצה לבנקים?

12. מדוע אתם מאמינים שתשובה יצליח למכור השנה את תמלוגי כריש-תנין, כאשר מועד השקת המאגרים נדחה בשל משבר הקורונה וכאשר מתחולל מאבק בין דלק לאנרג'יאן על היקף הזכויות?

13. מדוע אתם מאמינים שתשובה יצליח למכור השנה את תמלוגי העל של לוויתן, כאשר המאגר הזה תלוי על כרע תרנגולת מבחינה מסחרית והמפעילה האמריקאית שלו בקריסה פיננסית?

14. מדוע אתם מאמינים שמצרים תמשיך לרכוש גז מלוויתן, כאשר יש לה עודפי גז משלה, החוזה מאפשר לה לחתוך כמויות יבוא והמשטר התחייב לעמוד מאחוריו לשנתיים ראשונות בלבד?

15. מדוע אתם מאמינים שהיקף עסקת היצוא למצרים יגדל על פי ההסכמים, כאשר אין צינור שיכול לממש זאת בצד הישראלי ולתשובה ולנובל אנרג'י אין די מזומנים כדי להניחו?

16. מדוע אתם מאמינים שצינור הגז בסיני המוליך גז למצרים בטוח כיום, כאשר בעבר פוצץ פעמים רבות ובשנה שעברה פוצץ צינור סמוך לו?

17. מדוע אתם סבורים שירדן לא תפעיל את הסעיף שמאפשר לה לבטל את החוזה עם לוויתן, לאחר שנובל אנרג'י תפשוט רגל?

18. האם אתם ערים לכך שחברת החשמל רוכשת גז מונזל תוך ניצול הזדמנויות קיימות בשוק הבינלאומי על חשבון ההסכם שלה עם לוויתן ותמשיך לעשות זאת בשנים הקרובות?

19. מדוע אתם מאמינים שמחירי הגז יעלו, כאשר חברות האנרגיה הגדולות בעולם וחברות הייעוץ בתחום טוענות שהמחיר הנמוך יישאר אתנו לשנים קדימה?

20. מדוע אתם מאמינים שדלק קידוחים תצליח למחזר את חובות המיליארדים שלה עבור לוויתן, כדי שתצליח לחזור ולהציף כספים מעלה לקבוצה? מי הגורם שייתן לה מימון, בהינתן מצבו של לוויתן?

21. מדוע אתם ממשיכים להאמין לתשובה, שתיקן את תזרים המזומנים שלו עבור עסקת שברון לדרישת הרשות לניירות ערך, בלא פחות מ- 650 מיליון דולר?

22. מדוע אתם ממשיכים להאמין לקבוצת דלק ששינתה את תזרים המזומנים עליו דיווחה לבורסה שבועות בודדים בלבד לאחר שפרסמה אותו, או אז הסתבר כי לפתע "נעלמו" לה מיליארדי שקלים?

23. מדוע אתם מאמינים לקבוצת דלק שמספרת לשוק ההון שתקבל משותפות הבת דיבידנדים, כאשר שותפות הבת עצמה מכחישה זאת בפני המשקיעים?

24. מדוע אתם מאמינים שתשובה יצליח להיפטר מאחזקותיו במאגר תמר עד סוף 2021, כאשר היקף התפוקות במאגר יירד לחצי, המחירים יירדו ברבע וההוצאות והמיסוי יעלו וינחיתו את התקבולים ממנו ב-80%?

25. מדוע אתם סבורים שאין סכנה להסכם הגז עם ירדן, במקרה של סיפוח מתוכנן?

26. מדוע אתם מסכימים לוותר על השוט שבידיכם - פירעון מיידי של אגרות החוב, כאשר אתם מקבלים כלום ושום דבר בתמורה?

27. מדוע אתם מאפשרים לבנקים האיתנים פיננסית לקבל את תמורת חובם במלואה ובכך לא משאירים לנו, פשוטי העם, שאריות לימי זקנתנו?

28. מדוע אתם מפחדים להדיח את תשובה הכושל מתפקידו ולמנות תחתיו מנהלים מקצועיים נטולי פניות, שישקמו את החברה וישיבו לנו באופן מלא את כספנו שחסכנו שקל לשקל עבור ימי סגריר?

29. איזה מסר אתם מעבירים היום לשוק ההון בהקשר לאמון הציבור בגורמים המוסדיים?

30. אם כשלתם כבר פעמיים מול יצחק תשובה, מדוע שנסכים לתת לכם לנהל את כספנו שוב?

יוני ספיר מכהן כיו"ר עמותת "שומרי הבית", הפועלת לעיצוב מחדש של משק האנרגיה בישראל ולפיקוח על משק הגז המקומי