ועד עיתונאי חדשות 13 דורש מבית-הדין לעבודה להוציא צו הצהרתי לפיו חברי דירקטוריון חברת רשת יהיו אחראים אישית להפרת ההסכם הקיבוצי בין הנהלת חדשות 13 לעיתונאים, ככל שיחליטו בישיבתם הקרובה על קיצוץ דרמטי בתקציב חברת החדשות.

היום (5.5) אמור להתכנס דירקטוריון חברת רשת, חברת האם של חדשות 13 הנשלטת בידי האוליגרך לן בלווטניק, כדי לדון בקיצוץ נרחב בתקציב חברת החדשות. ברקע הישיבה ניצב סכסוך עבודה בין הנהלת חדשות 13 לבין ועד עיתונאי החברה, המאורגן בארגון העיתונאים. מתחילת הסכסוך הנוכחי טוענים העיתונאים בחברת החדשות כי חברת רשת מנצלת את משבר הקורונה כדי לסרס את חברת החדשות ולפגוע בעצמאותה העיתונאית.

ההסכם הקיבוצי האחרון בין עיתונאי חדשות 13 להנהלה נחתם בחודש פברואר ואוסר על ההנהלה לפטר עובדים מטעמי צמצום עד לתחילת חודש יולי. אלא שלאחר פרוץ מגפת הקורונה הבהירו בחדשות 13 כי בכוונתם לבצע קיצוץ בשיעור של 35%-50% בתקציב חברת החדשות. לטענת העיתונאים, הנתמכת בחוות דעת של פרופ' ירון זליכה, התירוץ של משבר הקורונה התגלה כשקרי. המניעים לקיצוץ, הם טוענים, אינם כלכליים.

בדיון שהתקיים בתחילת השבוע בבית-הדין לעבודה טענו נציגי ארגון העיתונאים, באמצעות באי-כוחם מורן סבוראי ואמיר בשה, כי על בית-הדין למנוע מדירקטוריון רשת לקבל החלטה שמשמעה הפרת ההסכם הקיבוצי. בסופו של דבר לא התקבלה החלטה כזו ועל כן פנו אמש הוועד והארגון לבית-הדין בדרישה רשמית לצרף את חברת רשת להליך ולאסור עליה לקבל החלטה שתפר את ההסכם הקיבוצי.

לבקשה צורפו שני מכתבים ששוגרו אתמול לדירקטוריון חברת רשת. מכתב אחד, מטעם ארגון העיתונאים עצמו, נשלח לכל חברי הדירקטוריון והתריע בפניהם כי "החלטה על קיצוץ נרחב בתקציב חברת החדשות באופן שלא יאפשר לה לשלם שכר לכלל עובדיה תותיר את חברת החדשות בפני חסרון כיס כבד, ובהתאם לרישיון רשת, החברה אינה רשאית לקבל החלטה שמשמעה הוצאת חברת חדשות 13 מאיזון תקציבי, וממילא רשת תהיה חייבת בתשלום שכר העובדים".

עו"ד אייל וייס, מנהל המחלקה המשפטית בארגון העיתונאים, טען עוד במכתב כי "הוראות רישיון רשת קובעות שעל חברת החדשות לפעול בכל עת בהתאם לתקציב שאישרה מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו. מכאן שרשת מנועה מלקבל החלטה על שינוי בתקציב החברה בטרם זה אושר על ידי המועצה".

בנוסף שוגר אתמול מכתב מטעם עמותת הצלחה אל יו"ר דירקטוריון רשת נדב טופולסקי ואל יו"ר הרשות השנייה יוליה שמאלוב-ברקוביץ', ובו התרעה טרם נקיטת הליכים משפטיים. היועץ המשפטי של הצלחה, עו"ד אלעד מן (המשמש גם כיו"ר עמותת העין השביעית), קובע במכתב כי לפי רישיון השידורים שקיבלה רשת מהרשות השנייה "חלה חובה מנדטורית ובלתי מותנית על רשת לשאת בכל הוצאות והתחייבויות חברת החדשות". לדבריו, "הפרת הוראות אלו עלולה להביא לאובדנו של הרשיון שניתן לה, כמו גם לסנקציות אחרות הקבועות בהוראות הרשיון ובדין".

בעמותת הצלחה דורשים מהרשות השנייה לוודא שרשת עומדת בתנאי הרישיון שלה ובמקביל דורשים מדירקטוריון רשת שלא יבצע כל שינוי בתקציב חברת החדשות בלא הסכמה ובלי שחברת החדשות תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה הכספיות. במקרה שלא כך יקרה, בעמותת הצלחה מבהירים כי לא יהססו לפנות לערכאות משפטיות.

5779-04-20

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 6.51MB)