בית-משפט השלום בירושלים ידון מחר (7.1) בתביעתו של אחמד טלעת פוזי חסן, צלם עיתונות פלסטיני שנפגע ברגלו כשסיקר הפגנה.

לפי כתב התביעה, טלעת, העובד כצלם פרילנסר בסוכנות ידיעות איטלקית ובסוכנות רויטרס, הגיע בשנת 2015 לסקר הפגנת פלסטינים באזור כפר קדום, המוחים על חסימת הדרך מהכפר לשכם. טלעת לבש אפוד עם הכיתוב PRESS, חבש קסדה ונשא שלוש מצלמות מקצועיות עם עדשות גדולות, כך שניתן היה להבחין בנקל כי מדובר בעיתונאי ולא במפגין. למרות זאת, נורה טלעת ברגלו.

במהלך ההפגנה זרקו תושבים פלסטינים אבנים לעברם של כוחות צה"ל, שירו בנשק לפיזור הפגנות. אך לפי כתב התביעה, שהוגשה על-ידי עו"ד איתי מק, נטען כי הירי בטלעת נעשה כעשרים דקות לאחר שהחיכוך בין הצדדים פסק. בשלב זה עמד טלעת בצד הדרך, בנפרד מהמפגינים, יחד עם חבריו העיתונאים. בעקבות הירי הועבר באמבולנס לבית-החולים רפידיה, שם אושפז וטופל.

כנספח לתביעה הציג עו"ד מק נוהל צה"לי המתייחס לעבודת עיתונאים וצלמים, ומחייב להעניק להם חופש פעולה ולתעד את פעילות צה"ל. בנוהל, שכותרתו "טיפול באירועים חריגים שבהם מעורבים עיתונאים וצלמים למול פעילות בט"ש" מובהר כי "הנחת היסוד הבסיסית הינה כי יש חשיבות בפעילות עיתונאים בגזרת איו"ש, ולשם כך יש לאפשר להם חופש תנועה אלא אם יש טעם חריג למנוע את כניסתם למקום מסוים. כמו כן, אין מניעה חוקית לצלם באיו"ש, ובכלל זה, אין מניעה חוקית לצלם את חיילי צה"ל, לרבות במהלך פעילות מבצעית. על רשויות האזור, לרבות חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב, לפעול מתוך הבנה זו וברוח זו!" (ההדגשה במקור).

עוד מובהר בנוהל כי "עבירה מתבצעת רק כשמדובר באיסוף מידע מסווג ורגיש, כמו ביחס לסידורי אבטחה בבסיס מסוים, שיטת פעולה מסווגת וכיו"ב, או כאשר ברור שכוונת הצילום היא איסוף מל"מ לקראת ביצוע פעילות עוינת. חשוב להבהיר כי צילום של פעולות שגרתיות, אינו מהווה, על פניו, עבירה".

תעודות עיתונאי של אחמד טלעת פוזי חסן, כפי שצורפו לכתב התביעה

תעודות עיתונאי של אחמד טלעת פוזי חסן, כפי שצורפו לכתב התביעה

לפי הנוהל, אין מניעה לעצור או לעכב צלם אשר מפריע "באופן מהותי" לפעילות השוטפת של החיילים, כמו למשל צלם שנכנס לשטח שבו מתקיימים חילופי אש וחוצץ בין החיילים לפעיל טרור או חוסם בגופו גישה של חיילים ומפריע לביצוע משימתם. בנוהל אין כל אזכור למצבים שבהם מותר לירות בצלמים.

הנוהל, טוען עו"ד מק בכתב התביעה, לא התקיים במקרה של טלעת ולמעשה הוא מתגלה פעם אחר פעם כחסר ערך במציאות בשטח. "הירי הרשלני ושלא כדין בתובע ממחיש את הבלבול ששורר בקרב חלק מחיילי צה"ל בהבנת ההגדרה של 'פעולה מלחמתית', המעניקה להם חסינות בישראל מהליכים פליליים ואזרחיים", נטען בכתב התביעה. "הבלבול גרם להם כנראה לחשוב כי מותר לירות לעבר עיתונאים, ובפרט לאחר שהסתיים החיכוך בינם לבין המפגינים".

טלעת דרש פיצוי בסך 40 אלף שקל בגין הנזק שנגרם לו.

צה"ל טען להגנתו, באמצעות עו"ד אריאל אררט, ראש תחום אכיפה משולבת בפרקליטות מחוז תל-אביב, כי באירוע שבו נפצע טלעת נשקפה סכנה מיידית לחיי החיילים. לפי צה"ל, התביעה של טלעת היא "עוד אחד מסדרת תיקים שבהם, מי שהיו בין המתפרעים והמשלהבים את ההמון להתפרעות, מרהיבים עוז ומגישים תביעה, בבחינת 'הקוזק הנגזל'". טלעת, טוענים בצה"ל, "הינו שור מועד, המוכר להם גם מאירועי התפרעויות קודמים בהם לקח חלק פעיל בתקיפת כוחות הביטחון, ושלא כפי שהוא מציג עצמו, כעיתונאי, כביכול, תמים".

בהמשך נטען כי "לאור העדויות והממצאים שנמצאו עד כה, לא מן הנמנע כי גם התובע [טלעת], לקח חלק בהתפרעויות כנגד כוחות הביטחון באופן כזה או אחר".

בצה"ל הכחישו כי הפגיעה בטלעת אירעה לאחר סיום החיכוך בין הצדדים כפי שנטען בתביעה וטענו מנגד כי גם אם אכן נפגע באזור ההפגנה באותו היום "היה זה במסגרת תקיפת הפורעים אשר סיכנו את הכח במקום".

לפי צה"ל, הצבא משתדל מאוד שלא לפגוע במי שאינו מעורב באופן ישיר בלחימה, אך "מקום שבו בוחר אדם מיוזמתו לעמוד בלב ליבו של אזור לחימה, במקום שבו ידוע לו היטב כי ישנם נפגעים וכי הסיכוי שיפגע גבוה לאין ערוך, הרי הוא מסתכן מרצון ובעל אשם מכריע, באשר לנזק הנגרם לו. לא כל שכן, כשמדובר במי שהחליט, לטענתו, להציב עצמו כצלם עיתונות, בתווך בין המתפרעים התוקפים לבין כוחות הביטחון החוצצים בין אלו לתושבי קדומים. אין לו, לשכזה, להלין, אלא על עצמו".

לפני ימים אחדים הגישו בצה"ל תצהיר מאת פקד ע.נ., לשעבר סגן מפקד פלוגת מג"ב שהיה אחראי על האזור. "אני זוכר היטב את התובע כפעיל ודומיננטי בהתפרעויות באותה תקופה, במסווה של עיתונאי", הצהיר הפקד. "ככזה, נטל על עצמו סיכונים לא מבוטלים, בעומדו בקו החזית של המתפרעים ואף בתווך שבינם לבינינו, תוך שהוא משמש להם מעין מגן אנושי, שלכאורה ראוי להגנה מתוקף היותו עיתונאי, בעוד שפעולה זו מאפשרת לחלק מן המתפרעים לחסות מאחוריו".

הפקד הכחיש כי בכלל נעשה באותו היום ירי ברובה רוגר, שלפי התביעה פגע בטלעת, וטען כי לא ראה איש נפצע מירי ומפונה משם. "אילו אכן היה עיתונאי נפצע, הייתי רואה את זה ומדווח את זה", הצהיר וטען כי גם בדו"חות מאותו היום אין כל זכר לא לירי כדורי רוגר ולא לפציעה.

חייל אחר שזוהה כע.מ. ושירת כלוחם במג"ב באותה תקופה הצהיר כי הוא זוכר שטלעת "היה מגיע באופן קבוע להפגנות בכפר קדום ואף נטל, לעיתים, חלק פעיל ביידוי האבנים". לדבריו, "לא אני ולא אף אחד אחר באף אחת מן ההתפרעויות שהיו באזור זה (ובכלל), לא ביצע ירי לעבר עיתונאי בכוונת מכוון. מעולם לא ראיתי זאת. בהחלט יתכן, שבגלל שהצלמים נמצאים בתוך זירת האירועים, הם עלולים להיפגע מירי שבוצע לעבר מתפרע תוקף ומסוכן, כזה או אחר".

30383-09-17