את חטאי אני מונה היום, או לפחות חטא אחד באשר לטור האחרון, שבו טענתי כי ספורט "ידיעות אחרונות" העניק קידום מוגזם לפיינל-פור הישראלי בכדורסל תמורת כסף ממינהלת הליגה. הקביעה הזו נכתבה בלי שווידאתי את נכונותה.

לאחר הפרסום הבהירו "ידיעות אחרונות" ומינהלת הליגה כי לא היו דברים מעולם. המינהלת לא שילמה, העיתון לא קיבל כסף, והסיקור הענק היה על דעתם של עורכי מדור הספורט בלבד.

זו תחושה קשה לעיתונאי לדעת שנכשל במילוי תפקידו, ובמיוחד כשלא עמד בחוק הראשון של המקצוע: היצמדות לעובדות ולאמת. זו מכה קשה עוד יותר למי שעוקב יום-יום אחרי התקשורת ומבקר אותה בטור שבועי, לפעמים בשצף קצף. מתברר שמי שמטיף לאחרים לנהוג במשנה זהירות עלול גם הוא ליפול באותה מלכודת שהוא מתריע מפניה.

כתבתי מה שכתבתי על סמך מספר העמודים הבלתי שגרתי שהקדיש "ידיעות" לנושא, ושוכנעתי עוד יותר לנוכח לוגו הפיינל-פור מטעם המינהלת שהתנוסס מעליהם. הייתי משוכנע שלפניי מוסף פרסומי לכל דבר, באיצטלה עיתונאית. מה שחיזק את דעתי היה העובדה ש"מעריב", מנגד, הקדיש לנושא כמחצית ממספר העמודים ש"ידיעות" הקדיש לו, ונמנע מהצגת הלוגו. בירור טלפוני אחד כדי לוודא אם חשדי מוצדק היה מונע את הטעות, ועל כך אני מצר מאוד.

אני מתנצל בפני "ידיעות אחרונות" ועורכי מדור הספורט של העיתון על שייחסתי להם בגידה באמון הקוראים והתנהלות לא ראויה ובפני מינהלת הליגה על שייחסתי גם להם התנהלות לא ראויה, ואני מתנצל בפני הקוראים על שהטעיתי אותם.

מערכת "העין השביעית" מתנצלת אף היא על הטעות ומודיעה שהסירה את הקטע השגוי מהאתר. 

לתגובות: yegerm9@walla.co.il