סשה ברון-כהן מסביר מדוע יש להחיל רגולציה על ענקיות האינטרנט כדי להציל את העולם

סשה ברון-כהן מסביר מדוע יש להחיל רגולציה על ענקיות האינטרנט כדי להציל את העולם