"הארץ", 31.5.19

"מוסף הארץ", 31.5.2019​

• תודה, ישי שנרב