"ישראל היום", 12.2.2019

"ישראל היום", 12.2.2019

• תודה, יוסי מזרחי