בתחנת הרדיו גלי-צה"ל, כמו גם בגלגלצ, לא יקבלו את בקשתו של אבשלום קור שלא להשתמש בלשון נקבה בשמות בעלי תפקידים, כגון במונח "ראשת העיר", ולהעדיף שימוש בלשון זכר גם כשמדובר בנשים. דובר התחנה, ערן אליקים, מסר זאת בתשובה למכתב הפתוח של שלומית ליר ושולמית אלמוג שהתפרסם כאן אתמול.

"לאחרונה העלה ד"ר אבשלום קור סטטוס בפייסבוק שבו בישר כי הנחה את עמיתיו ועמיתותיו בגלי-צה"ל לעשות שימוש רק ב'ראש עיר' ולא ב'ראשת עיר'", כתבו ליר ואלמוג לשמעון אלקבץ, מפקד גלי-צה"ל. "אנו פונות אליכם במחאה על הנחיה זו, וקוראות לגלי-צה"ל להימנע מאימוצה.

"על רקע ההכרה בהשפעה העצומה שיש לשפה על עיצוב תפיסת המציאות ועל הקיבוע המתמשך של פערים תלויי מגדר, קיימת חשיבות רבה בנקיטה במאמצים פעילים כדי לנטרל את הפגיעה של כללי השפה ואוצר המלים הקיים, בערכי השוויון בין נשים לגברים. לפיכך, אנו קוראות לגלי-צה"ל לאמץ גישה של שימוש בלשון המקדמת שוויון".

ליר ואלמוג הזכירו גם כי האקדמיה ללשון העברית קבעה, בניגוד להנחייתו של קור, כי השימוש בצורת נקבה במקרה האמור הינו אפשרי. "בעניין זה מסתמכת האקדמיה על מקורות עבריים, היסטוריים ותרבותיים, ומאזכרת התפתחויות לשוניות שאפשרו ציון מגדר של נושאת תפקיד גם במקרים שבהם לא היה קיים בעבר", כתבו השתיים.

בתגובה למכתב נענו השתיים על-ידי דובר גלי-צה"ל כי "ד"ר אבשלום קור אמנם פרסם רשומה בה כתב 'אני שב ומבקש' להשתמש במונח ראש-, ולא ראשת-, וגם הסביר מדוע לדעתו יש להשתמש רק במונח בלשון זכר בעניין זה. עם זאת, למרות בקשתו, השימוש במונח ראש או ראשת נעשה במקביל, בהתאם להעדפת הכתבים והמגישים (וכך נשמע בשידורינו גם לאחר פרסום הרשומה האמורה)".