ועדת הבחירות המרכזית אסרה על העיתון "מלך הגליל" להמשיך ולפרסם תעמולת בחירות לטובת מועמד לראשות עיריית כרמיאל במסווה של כתבות מערכתיות. מנהל העיתון טען בפני הוועדה כי העיתון כולו הוא במה לפרסומים וכתבות בתשלום, ושזכותו לפרסם כתבות פרסומיות למען מועמדים לבחירות, אך הוועדה דחתה טענה זו.

בשבועות האחרונים מופץ בכרמיאל והסביבה העיתון "מלך הגליל – העיתון שנותן את הטון", כשאת שערו ועמודיו מעטרים כתבות המהללות את משה קונינסקי, מועמד לראשות העיר.

ה"כותרות הראשיות" של העיתון בשבועות האחרונים הוקדשו לקונינסקי, פעם להצגת רשימתו, פעם להחלטתו של פוליטיקאי מקומי אחר לתמוך בקונינסקי, פעם לבשורה כי "משה קונינסקי מוביל את המסע להבאת הפרנסה להחזרת הצעירים לכרמיאל", ופעם לראיון מחמיא במיוחד עמו. אף שאין לכך שום גילוי נאות בעיתון, הפרסומים כולם הם מודעות תעמולה בתשלום הנחזות לתוכן מערכתי.

שער "מלך הגליל", 19.9.2018

שער "מלך הגליל", 19.9.2018

מתמודדת אחרת לראשות עיריית כרמיאל, רינה גרינברג, הגישה באמצעות עו"ד אושרי שלוש עתירה לוועדת הבחירות האזורית חיפה בטענה כי קונינסקי והעיתון מפרים את חוק דרכי תעמולה, המגדיר את מספר, היקף ואופי מודעות התעמולה המותרות בעיתונות המודפסת.

שלום אטיאס, מנכ"ל "מלך הגליל", טען בתגובה כי השבועון מצוי בבעלות פרטית, וכיוון שהחברה שמפעילה אותו אינה מסתייעת בכספי ציבור או מימון ממשלתי "זכותה המלאה במסגרת החוק וכללי האתיקה לנהוג בעיתון כראות עיניה". לפי אטיאס, "מלך הגליל" הוא עיתון פרסומי ושיווקי, המקדם עסקים, מוסדות וצרכים של פוליטיקאים במחיר מלא, והראיה לכך היא ש"כל עמודי העיתון מכילים פרסום וכתבות יח"צ בתשלום". לצדן, ציין אטיאס, מופיעות גם ידיעות הכוללות חומר רלבנטי לחיים באזור כרמיאל, שמתפרסמות ללא תשלום.

אטיאס טען עוד כי העתירה של גרינברג הוגשה בחוסר תום לב, "שכן הובהר לה כי תוכל לרכוש פרסום או כתבות יחצנות בעיתון, כפוף למגבלות חוק איסור לשון הרע כנגד מתמודדים אחרים, ואכן, במהלך הקמפיין של העותרת פורסמו כתבות יח"צ ומודעות פרסום בתשלום, על-פי המחירון שנשלח אל העותרת".

קונינסקי עצמו טען בתגובה כי לא קיבל די זמן להגיב לעתירה. לגופו של עניין טען כי יש להבדיל בין מודעות לבין "כתבות מלל", שלדבריו "כוללות מידע שמתקבל מהמועמדים או מיועצי התקשורת שלהם, והוא מתפרסם בהתאם לשיקול הדעת של המוציאים לאור של העיתונים, ללא הנחיה ספציפית או תשלום".

מימין: "ראיון" עם משה קונינסקי ו"כתבה" על פועלו, "מלך הגליל"

השופט יצחק כהן, יו"ר ועדת הבחירות האזורית חיפה, קיבל את הטענה של קונינסקי כי לא קיבל די זמן להכין תגובתו לעתירה, אך בכל זאת התייחס לטענות של גרינברג כלפי אטיאס.

"קיים קושי עם התוכן הממומן שהוא 'כתבות יח"צ'", קבע השופט כהן. "הטעם לכך הוא שהקורא הסביר יכול על נקלה לטעות, ולהניח, שכתבות היח"צ הן כתבות בעלות ערך חדשותי, במיוחד כאשר המשיב מס' 2 [אטיאס] מודה בתשובתו כי הן 'מלל שגודלו ומידתו כגודל של שאר הכתבות בעיתון'". הפתרון, קובע השופט כהן, הוא לציין את זהות האדם שהזמין את מודעת התעמולה (גם אם היא באה בצורת "כתבה"), כפי שחוק דרכי תעמולה מחייב.

מסקנה נוספת שאליה הגיע השופט כהן היא שהכתבות על המתמודדים בבחירות הן כולן כתבות ממומנות. בין היתר נסמך השופט כהן על מסרון ששלח אטיאס לגרינברג, ובו כתב לה: "אני לא מפרסם כתבות בחינם למתמודדי בחירות". בהקשר זה פסק השופט כהן: "הנני סבור שאיו מקום להבחנה שהמשיב עושה, בתחום התוכן הממומן, בין מודעות ובין כתבות יחסי-ציבור. גם המודעה, המעוצבת באופן גרפי, וגם כתבת יחסי-הציבור, הן 'תעמולת בחירות'".

השופט כהן גם דחה את הטענה של אטיאס כי זכותו המלאה לפעול כראות עיניו בעיתונו, שכן אינו מסתייע בכספי ציבור. "כידוע, על פרסומים הנעשים בעיתונות הכתובה חלים חוקים שונים, ובין היתר חל עליהם חוק דרכי תעמולה", הזכיר השופט כהן. "על כן, מלבד חובת השבועון לקיים את כל החוקים החלים על פעילותו, חייב הוא לקיים בתקופת הבחירות גם את הוראותיו של חוק דרכי תעמולה, וזאת גם אם כתוצאה מכך יקטן נפח הפרסום שמבצע המשיב מס' 1 [קונינסקי] בשבועון, וכפועל יוצא מכך אף הכנסותיו של השבועון תקטנה".

השופט כהן הורה לאטיאס ולחברת ש. א. מו"ל פרסום ועיתונות בע"מ להימנע מלפרסם עוד ב"מלך הגליל" עד למועד הבחירות מודעות או כתבות יחסי-ציבור ממומנות בניגוד לחוק תעמולת בחירות.

תר"ם 171/21

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 209KB)