רשות השידור בולטת לרעה בדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 2011, שפורסם היום לציבור. לפי טבלה שצורפה לדו"ח, הרשות היא התאגיד הציבורי היחיד שרשם חריגות שכר לכאורה בארבע השנים האחרונות ברציפות: בשנים 2008, 2009, 2010 ו-2011.

לפי הדו"ח, השכיר הבכיר ביותר ברשות השידור, המנהל הכללי, הוא אחד העובדים ששכרם חרג לכאורה מהנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, בלא אישור שר האוצר. בדו"ח מצוין כי המנכ"ל קיבל בשנת 2011 שכר ברוטו של 35,488 שקל לחודש, לעומת 32,956 שקל לחודש ב-2010. בתחילת שנת 2011 כיהן מרדכי שקלאר כמנכ"ל. לקראת סוף השנה נכנס יוני בן-מנחם לתפקיד המנכ"ל באופן רשמי. לאחרונה פורסם כי בן-מנחם מרוויח כ-36 אלף שקל בחודש, אף שסירב לחתום על חוזה העסקה כמנכ"ל.

מנכ"ל רשות השידור הנוכחי יוני בן-מנחם, מרץ 2012 (צילום: אורי לנץ)

מנכ"ל רשות השידור הנוכחי יוני בן-מנחם, מרץ 2012 (צילום: אורי לנץ)

אולם המנכ"ל אינו השכיר המתוגמל ביותר ברשות. מפקח מחסן קיבל משכורת של 41,157 אלף שקל לחודש ברוטו (עלות שכר של 51,194 שקל לחודש), קצין הביטחון קיבל משכורת של 41,569 שקל לחודש ברוטו (עלות שכר של 51,796 שקל לחודש), מפקח אחזקה קיבל 41,586 אלף שקל לחודש ברוטו (עלות שכר של 52,227 שקל לחודש), ואדם שמילא את התפקיד "מפקח סיסטם" קיבל משכורת של 44,536 שקל לחודש ברוטו (עלות שכר של 53,893 שקל לחודש).

גם עיתונאים בכירים זכו למשכורות גבוהות. עובד בקטיגוריית "כתב-עורך" קיבל משכורת חודשית של 52,279 שקל בחודש ברוטו, "כתב-פרשן" קיבל משכורת של 52,225 שקל ברוטו, ומגישה קיבלה משכורת של 44,536 אלף שקל ברוטו.

מרשות השידור טרם נמסרה תגובה.

מתוך דו"ח הממונה על השכר

רשימת הגופים החורגים >>

פירוט חריגות >>