בני זוג חרדים שתבעו מאתר החדשות החרדי "כיכר השבת" פיצוי בסך חצי מיליון שקל יסתפקו בכעשרים אלף שקלים בלבד, כך פסק בחודש שעבר בית-משפט השלום בירושלים. התובעים הלינו על כך שתוארו כ"סיקריקים". הכינוי, שמקורו במלה לטינית ל"מתנקש" ושימש בתקופת הבית השני לתיאור סיעות קנאיות ואלימות, הושאל גם לעגה החרדית בת ימינו לתיאור תופעות אקטואליות. השופט קבע כי באתר לא ערכו בירור מספיק בקשר למשמעות השלילית של הכינוי.

בני הזוג, אברהם ומרים הירשמן, הלינו על סדרה של פרסומים שהופיעה באתר החרדי בשנת 2011 ותיארה אותם כשייכים לקהילת ה"סיקריקים". אברהם הירשמן תואר באחת הכתבות כמי "שנמנה על ראשי הסיקריקים", ולטענת בני הזוג בכתבות אחרות עודד האתר אלימות כלפי ה"סיקריקים". כשמרים הירשמן פנתה למנהל האתר מוטי לביא ("למעשה מדובר בכינוי של מר מרדכי רחמים אריה", כותב השופט) ודרשה לתקן את הפרסומים, דבריה הופיעו תחת הכותרת "אשתו של הסיקריק אומרת".

בעקבות כך תבעו בני הזוג את חברת כיכר השבת בע"מ, את העורך הראשי דאז מנחם כהן ואת הכתב ישראל כהן. באמצעות עו"ד אהרון ריבלין טענו בני הזוג הירשמן כי הפרסומים הללו היו שקריים ופוגעניים והביאו לאלימות שהופנתה כלפיהם.

באתר החרדי טענו להגנתם, באמצעות עו"ד דוד הלפר, כי הירשמן הוא אכן "סיקריק", וכי עמד בראש המאבק נדל"ני בין חסידים מחסידות גור לבין קבוצה חרדית אחרת שכונתה "סיקריקים". שיוכו לקבוצה זו של חרדים בפרסומים באתר, טענו, נעשה בעקבות שיוכו אליה על-ידי משטרת ישראל. "כיכר השבת", כך נטען, סיקר באובייקטיביות ובמקצועיות את האירועים בשכונת בית-ורשא בירושלים, זירת המחלוקת האלימה.

עוד לפני פסק הדין הופיע באתר החרדי "פרסום תיקון והכחשה" שבו התנצלה מערכת "כיכר השבת" בפני בני הזוג "על ששמם נקשר לקבוצת הסיקריקים", והבהירה כי השניים מכחישים כל קשר לקבוצה זו.

השופט אילן סלע קיבל את התביעה, אך דחה את הטענה כי הפרסומים הובילו לפגיעה חמורה בבני הזוג. הוא ציין בפסק-הדין כי באתר "לא הציגו ראיה כלשהי שיש בה לתמוך בשיוך התובעים לקהילת הסיקריקים", ומצא כי כינוי זה באתר חרדי כמו "כיכר השבת" אכן מהווה פרסום לשון הרע כלפיהם. בהמשך פסק הדין העיר השופט סלע כי "במקרה זה, הנתבעים לא הצביעו על בדיקה כלשהי שביצעו בטרם בחרו להגדיר את התובעים בכתבות שפירסמו כמשתייכים לקהילת הסיקריקים".

לפי פסק הדין, מנהל האתר דאז לביא והעורך הראשי דאז מנחם כהן כלל לא הבינו את משמעות המונח שבו השתמשו. לביא אמר בעדותו כי "סיקריק" הוא ביטוי שהמשטרה השתמשה בו באותה תקופה להגדרת צד בהתנגשויות בתוך המגזר החרדי, ובלי שתהיה לו משמעות שלילית של רשע או עבריין. בהמשך הבהיר כי כיום הוא מבין שזו תפיסה שגויה של משמעות הביטוי, אך כשנשאל האם ניסה לברר בזמן אמת מה פירוש המילה "סקריק" השיב כי "לא התמודד עם המלה הזו".

כשהעורך הראשי דאז כהן נשאל מה זה "סיקריק", הוא השיב: "כאמת לשעתה זה היה פלג עם נגיעות קלות של תופעה". לפי השופט סלע, חרף אי-הבנה בסיסית זו, המונח יוחס פעם אחר פעם לתובעים. "נסיבות אלו אינן עולות בקנה אחד עם חובותיה של עיתונות אחראית", פסק.

עוד נכתב בפסק הדין כי בניגוד לטענת האתר, לא הובאה כל ראיה לכך שהמשטרה אכן שייכה את בני הזוג ל"סיקריקים", ולא הוכח שנעשה ניסיון לקבל את עמדתם לפני הפרסום. לפיכך נשללה מ"כיכר השבת" ועיתונאיו הגנת תום הלב.

עם זאת, בבואו להחליט על גובה הפיצוי עמד השופט סלע על כך שבני הזוג הירשמן לא פעלו מול האתר להסרת הפרסומים בזמן אמת. "התנהלות התובעים יש בה ללמד כי הפגיעה, גם זו שהיתה עלולה להיגרם, לא היתה כה חמורה", כתב בפסק דינו. בנוסף ציין כי בני הזוג לא תבעו כלי תקשורת אחרים שפרסמו עליהם דברים דומים. עוד קבע השופט סלע כי הפרסומים ב"כיכר השבת" לא נעשו מתוך כוונה לפגוע בבני הזוג הירשמן.

בשל כל זאת החליט השופט סלע להתייחס לשלל הפרסומים שהוציאו את דיבת בני הזוג הירשמן ב"כיכר השבת" כאל פרסום אחד בלבד, וחייב את האתר לפצותם ב-22 אלף שקל, ללא הוצאות.

9972-02-14

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 698KB)