"הארץ", 8.7.2018

"הארץ", 8.7.2018

• תודה, אמיר בן-דוד