"ידיעות אחרונות", 8.6.2018

"ידיעות אחרונות", 8.6.2018

• תודה, דן מרגלית